Verhuizing doorgeven

Direct regelen

Wanneer u verhuist naar of binnen Alphen aan den Rijn moet u dat melden bij de gemeente. Dat geldt ook als u van of naar het buitenland gaat. Verhuist u vanuit Alphen aan den Rijn naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basis Registratie Personen (BRP).

Wie moet de verhuizing melden?

  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
  • curatoren voor onder curatele gestelden

Wie mag de verhuizing ook melden?

  • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben

Voorwaarden

U kunt uw verhuizing vanaf 4 weken van tevoren of 5 dagen achteraf doorgeven.

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

Emigratie / Vertrek naar het buitenland

Als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, is het noodzakelijk dat u aangifte van vertrek naar het buitenland doet. U wordt dan uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP). U kunt voor uzelf en voor gerelateerden aangifte doen. Gerelateerden hoeven zich dan niet persoonlijk te melden. U kunt niet voor een gerelateerde aangifte van vertrek doen als u zelf niet mee-emigreert. U kunt uw vertrek 5 dagen van tevoren doorgeven. Een bewijs van uitschrijving is alleen bij de gemeente Alphen aan den Rijn verkrijgbaar op de dag van aangifte van vertrek. Als u op een later moment dit bewijs nodig heeft, dan kunt u terecht bij één van de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) gemeenten.

Aanvraag

Meenemen

Uitgelicht