Mobility Mentoring

Gemeente Alphen aan den Rijn start dit najaar met een pilot Mobility Mentoring. Dit betekent dat de gemeente in haar dienstverlening rekening houdt met de impact van (chronische) stress op het gedrag van mensen zodat ze meer eigen regie kunnen voeren. Het uiteindelijke doel is een situatie te bereiken waarin geen sprake meer is van stress, waardoor de inwoner weer in staat is prioriteiten te stellen.

Mobility Mentoring zet de inwoner centraal

In onze dienstverlening zetten we de inwoner centraal en niet de regels. We gaan uit van mogelijkheden en bieden ondersteuning die de inwoner in zijn kracht brengt. Hierdoor kan hij of zij een duurzaam en stabiel leven opbouwen Dit doen we door de inwoner bewuster en zelfsturend aan de volgende leefgebieden te laten werken:

  • stabiliteit van gezinsleden en huisvesting
  • welzijn: psychische en fysieke gezondheid
  • financieel beheer
  • schulden en spaargeld
  • werk en carrière
  • invloed op inkomsten

Mobility Mentoring neemt stress als vertrekpunt en ondersteunt een huishouden/gezin om een ontwikkeling te maken van een onoverzichtelijke situatie naar een overzichtelijke situatie. De startvraag is: wat heb je nodig om stressvrij te zijn? Daarna worden de stappen beloond waardoor klanten meer in actie komen, meer geloven in zichzelf en zelfverzekerder worden. Randvoorwaarde van het opheffen van stress is uiteindelijk duurzame zelfvoorzienigheid en zelfredzaamheid.

Start Mobility Mentoring

Vanaf 1 september 2017 wordt op het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn gewerkt vanuit de principes van Mobility Mentoring.

Waarom Mobility Mentoring in Alphen aan den Rijn?

Voor het uitvoeren van de pilot is er gekozen voor Alphen aan den Rijn omdat de gemeente de toegang tot de sociale dienstverlening integraal heeft georganiseerd. Vanaf 1 december is de pilot gestart waarin een referentiegroep van 180 inwoners gedurende 1 jaar wordt gevolgd in hun ondersteuning vanuit Mobility Mentoring. Platform 31, Hogeschool Utrecht en Het Gilde Vakmanschap begeleiden deze pilot.

Heeft u vragen? Mail dan naar mobilitymentoring@alphenaandenrijn.nl.

Uitgelicht