Blijverslening

Als huiseigenaar of huurder kunt u een blijverslening aanvragen zodat u uw woning levensloopbestendig kunt maken en u (in de toekomst) langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Of wanneer u of een gezinslid een specifieke zorgvraag heeft waarvoor aanpassing van uw woning nodig is om er langer te kunnen blijven wonen. Tegen gunstige voorwaarden kunt u aanpassingen aan uw woning financieren

U kunt denken aan de volgende aanpassingen:

 • Slaapkamer en/of badkamer op de begane grond
 • Bad vervangen door douchecabine
 • Verhoogde toiletpot plaatsen
 • Deuren verbreden
 • Drempels verwijderen of verlagen
 • Aanrecht op aangepaste werkhoogte

U vraagt een blijverslening aan via telefoonnummer 14 0172 (Serviceplein) of per e-mail. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) betaalt de lening uit via een bouwkrediet.

 • U bent huiseigenaar of individueel huurder
 • De blijverslening wordt gebruikt voor aanpassingen aan een bestaande woning
 • De aanpassingen maken uw woning levensloopbestendig of geschikt voor een specifieke zorgvraag
 • U start pas met de uitvoering van de aangevraagde aanpassingen na goedkeuring van de aanvraag

Op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) leest u de voorwaarden van de SVn.

De blijverslening kent twee varianten:

Consumptieve lening (persoonlijke lening)

 • Voor huiseigenaren en huurders
 • Het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000
 • De aanvrager is jonger dan 76 jaar
 • Looptijd van de lening is maximaal 10 jaar
 • De aanvrager heeft schriftelijk toestemming van de verhuurder om de woning aan te passen
 • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250)

Hypothecaire lening

 • Voor huiseigenaren
 • Het aan te vragen leenbedrag is minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000
 • De totale financiering van de woning, de bestaande hypotheek + de blijverslening mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen
 • De looptijd van de lening is afhankelijk van de hoogte van de lening en de hieraan gekoppelde looptijd (tot en met € 10.000 is de looptijd 10 jaar. Boven de € 10.000 bedraagt de looptijd 20 jaar
 • De afsluitkosten zijn € 850 ongeacht de hoogte van de lening en worden ingehouden van het totale leenbedrag
 • Notariskosten zijn voor eigen rekening
 • Bij verkoop van de woning kan de koper de lening niet overnemen
 • De rente is mogelijk fiscaal aftrekbaar
 • Boetevrij aflossen is altijd mogelijk (met een minimum van € 250)

Bekijk de huidige rentetarieven de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

 • De gemeente geeft geen bouwkundig of financieel advies
 • ZZP'ers kunnen een lening aanvragen als zij tenminste 3 jaar als zelfstandige actief zijn
 • De lening geldt niet voor VvE’s
 • De gemeente ondersteunt inwoners met een blijverslening, als aanvulling op de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Telefonisch via 14 0172 (Serviceplein) of per e-mail

 • Een medewerker van het Serviceplein maakt met u een afspraak voor een huisbezoek. U ontvangt dan ook de aanvraagformulieren
 • De ingevulde formulieren stuurt u per post of e-mail naar de gemeente. De gemeente toetst voor welke aanpassingen u in aanmerking komt
 • Wanneer de gemeente akkoord is met uw aanvraag ontvangt u een toewijzingsbrief
 • Hierna vraagt u een blijverslening bij het Stimuleringsfonds Huisvesting (SVn). Het SVn voert een inkomens- en krediettoets uit
 • Van het SVn ontvangt u een offerte van de lening. Deze kunt u accepteren of afwijzen. Zodra de offerte is geaccepteerd wordt de lening aan u verstrekt in de vorm van een bouwkrediet.