Gehandicaptenparkeerkaart

In Alphen aan den Rijn kunt u met een gehandicaptenparkeerkaart uw auto gratis op een algemene gehandicaptenparkeerplaats of op een openbare parkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is geldig in alle Europese landen maar parkeren is niet overal gratis.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten:

 • Bestuurderskaart, als u zelf auto rijdt
 • Passagierskaart, als u reist als bijrijder. Deze kaart is ook te gebruiken als u zelf geen auto hebt, maar in de auto van iemand anders meerijdt
 • Een combinatie van een passagiers- en bestuurderskaart
 • Instellingskaart, voor zorginstellingen voor het vervoer van de bewoners.

Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Komt u korter dan 5 jaar voor de kaart in aanmerking? Dan is de kaart ook korter geldig.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Alphen aan den Rijn
 • U heeft langer dan 6 maanden een loopbeperking
 • U kunt met een loophulpmiddel zelfstandig minder dan 100 meter aan een stuk lopen
 • U bent permanent rolstoelgebonden

Voor het aanvragen van een passagierskaart geldt ook dat u voor vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder

Voor een instellingskaart geldt:

 • het bestuur van een instelling vraagt een gehandicaptenparkeerkaart aan voor het vervoeren van de bewoners
 • hoeveel kaarten het bestuur kan aanvragen, hangt af van het aantal bewoners en van het aantal voertuigen dat de instelling gebruikt om de bewoners te vervoeren.

Kosten

€ 22,30 (voor het in behandeling nemen van de aanvraag). 

 • U betaalt het bedrag per pin vooraf aan de balie in het gemeentehuis
 • U betaalt deze kosten ook als u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Bijzonderheden

 • Is een parkeerterrein of parkeergarage afgesloten door een slagboom, dan betaalt u hier het gewone parkeertarief. U kunt dan geen gebruik maken van uw gehandicaptenparkeerkaart
 • Wanneer u verhuist blijft de kaart geldig. Is de kaart verlopen na verhuizing, dan vraagt u een nieuwe kaart aan in de nieuwe gemeente.

Aanvraag

Via het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (pdf, 113 kB)

 • Uitvoeringsinstantie Participe beoordeelt of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart (Wmo-indicatie) en handelt de verdere aanvraag af
 • Wanneer de gemeente akkoord is met uw aanvraag ontvangt u een bevestigingsbrief (beschikking). In deze brief leest u wanneer u de kaart (persoonlijk) kunt komen afhalen bij het Serviceplein in het gemeentehuis. De kaart is pas geldig als hij is ondertekend door de houder. Als het om een kind gaat, moet 1 van de ouders of verzorgers de parkeerkaart ondertekenen.

Vermeld op uw aanvraag:

 • Welke parkeerkaart u aanvraagt
 • Uw voor- en achternaam, adresgegevens, contactgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer
 • Voor- en achternaam, adresgegevens en contactgegevens van uw contactpersoon (indien van toepassing)

Stuur deze bijlage(n) mee:

 • Recente pasfoto
 • Kopie rijbewijs (bij aanvraag bestuurderskaart of combinatiekaart)
 • Kopie kassabon van de betaling
 • Kopie voor- en achterkant verblijfsvergunning (indien van toepassing)
 • Staat u onder curatele of heeft u een bewindvoerder, dan stuurt u een kopie mee van de akte ondertekend door uw wettelijk vertegenwoordiger

Tips

Uitgelicht