Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Bedank uw mantelzorger en vraag een mantelzorgcompliment aan van € 200,-.

 • Doe uw aanvraag vóór 1 oktober 2018
 • U ontvangt binnen 2 weken een reactie of het compliment is toegekend
 • Wordt het mantelzorgcompliment toegekend, dan ontvangt uw mantelzorger bericht over de uitbetaling hiervan
 • Het mantelzorgcompliment wordt op 10 november (Dag van de Mantelzorg) aan uw mantelzorger uitbetaald.

 • U ontvangt mantelzorg en woont in de gemeente Alphen aan den Rijn (degene die zorg verleent mag buiten de gemeente wonen)
 • Uw mantelzorger heeft minimaal 8 uur per week en 3 maanden achter elkaar mantelzorg aan u verleend (tussen 1 oktober 2017 - 1 oktober 2018)
 • U vraagt maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment aan
 • Per mantelzorger wordt  1 keer een compliment toegekend
 • U doet uw aanvraag voor 1 oktober 2018

 • Door strengere privacywetgeving geeft uw mantelzorger zelf zijn of haar betalingsgegevens door
 • Het mantelzorgcompliment valt onder de vrijwilligersregeling van de Belastingdienst. Ontvangt uw mantelzorger nog andere vrijwilligersvergoedingen en is dit meer dan € 150 per maand of meer dan € 1.500 per jaar. Dan moet uw mantelzorger loonbelasting betalen
 • Ontvangt u mantelzorger een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk. Dan verandert de hoogte van de uitkering niet wanneer de vergoeding niet hoger is dan € 150 per maand of  € 1.500 per jaar

 • u vraagt het mantelzorgcompliment online aan
 • u logt in met DigiD.

Vermeld op uw aanvraag:

 • uw eigen e-mailadres
 • gegevens mantelzorger
 • e-mailadres mantelzorger (indien bekend). Anders vult u de adresgegevens in
 • aantal uren en maanden van ontvangen ondersteuning en een omschrijving van geboden ondersteuning
 • naam, telefoonnummer en relatie van een referentie (huisarts, wijkverpleegkundige, familielid of goede bekende)

Mantelzorgcompliment aanvragen >>

U ontvangt binnen 2 weken een reactie. Wordt het mantelzorgcompliment toegekend, dan ontvangt uw mantelzorger bericht over de uitbetaling hiervan.

Het compliment kunt u ook telefonisch via 14 0172 (Serviceplein) aanvragen.