Mantelzorgcompliment

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Bedank uw mantelzorger en vraag een mantelzorgcompliment aan van € 200.

Vanaf 1 mei 2019 kan het mantelzorgcompliment weer aangevraagd worden.

  • U ontvangt mantelzorg en woont in de gemeente Alphen aan den Rijn (degene die zorg verleent mag buiten de gemeente wonen)
  • Uw mantelzorger heeft minimaal 8 uur per week en 3 maanden achter elkaar mantelzorg aan u verleend
  • U vraagt maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment aan per mantelzorger

  • Het mantelzorgcompliment valt onder de vrijwilligersregeling van de Belastingdienst. Ontvangt uw mantelzorger nog andere vrijwilligersvergoedingen en is dit meer dan € 150 per maand of meer dan € 1.500 per jaar. Dan moet uw mantelzorger loonbelasting betalen
  • Ontvangt uw mantelzorger een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk. Dan verandert de hoogte van de uitkering niet wanneer de vergoeding niet hoger is dan € 150 per maand of € 1.500 per jaar


Heeft u, als mantelzorger, bericht ontvangen dat het mantelzorgcompliment aan u is toegekend?

Geef vóór 15 oktober 2018 uw betaalgegevens door. Na deze datum vervalt het recht op uitbetaling.