Mantelzorgcompliment

Het mantelzorgcompliment is een geldbedrag van maximaal € 200,00. U kunt dit aanvragen als u een mantelzorger heeft. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Voorwaarden

  • Uw mantelzorger heeft minimaal 8 uur per week en 3 maanden achter elkaar mantelzorg aan u verleend
  • U woont in de gemeente Alphen aan den Rijn
  • U vraagt maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment aan

Bijzonderheden

Mantelzorgcomplimenten worden 1 keer per jaar door het college verstrekt aan mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg.

Aanvraag

Op dit moment kan er geen mantelzorgcompliment aangevraagd worden. Dit is mogelijk vanaf 1 mei t/m 15 oktober 2018.

Uitgelicht