Mantelzorgcompliment verzilveren

U heeft, als mantelzorger, bericht ontvangen over toekenning van het mantelzorgcompliment. Geef uw betaalgegevens door. Wij maken dan het bedrag van € 200 aan u over. Dit doen wij op de dag van de Mantelzorg (10 november 2018).

Geef vóór 15 oktober 2018 uw betaalgegevens door. Na deze datum vervalt uw recht op uitbetaling.

Aanvraag


U logt in met DigiD.

Vermeld op uw aanvraag:

  • het zaaknummer (verzilveringscode). Deze vindt u in de brief waarin staat dat u het mantelszorgcompliment krijgt (toekenningsbrief)
  • uw IBAN-nummer en naam rekeninghouder.

Mantelzorgcompliment verzilveren »