Pgb voor langdurige zorg

  • Als u langdurig (intensieve) zorg nodig heeft, kunt u misschien een Persoonsgebonden budget (Pgb) vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen
  • U ontvangt dan een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen om langer zelfstandig te blijven functioneren. Dit is mogelijk voor mensen met een chronische ziekte, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening

U kunt Pgb aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • verblijf in een zorginstelling
  • begeleiding
  • verpleging en verzorging
  • geneeskundige zorg en behandeling
  • fysiotherapie en tandheelkunde
  • hulpmiddelen en vervoer naar de begeleiding
  • behandeling en verzorging

U vraagt een Pgb voor langdurige zorg aan via het Centrum Indicatie Zorginstellingen (CIZ). Uw huisarts kan dit ook voor u doen.

Website Per Saldo (belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)

Uitgelicht