Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers een vrijwilligersverzekering afgesloten. Zo zijn zij (automatisch) verzekerd tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

  • U bent volgens de verzekering vrijwilliger als u niet verplicht, via een organisatie, onbetaalde werkzaamheden uitvoert voor andere(n) en/of de samenleving die bijdragen aan het maatschappelijke belang
  • U bent volgens de verzekering mantelzorger als u minimaal 8 uur per week langdurige en intensieve zorg verleent aan een hulpbehoevende, zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buurman- of vrouw

Geen.

  • Uitgesloten op de vrijwilligersverzekering zijn: vrijwillige brandweer en vrijwillige politie
  • Organisaties hoeven zich niet aan te melden voor de verzekering
  • U meldt als vrijwilliger of mantelzorger de schade in eerste instantie bij uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. Vergoedt deze de schade niet (of niet volledig) of heeft u geen aansprakelijkheidsverzekering, dan kan de schade gemeld worden bij Tom in de Buurt .