Automatische incasso (in termijnen betalen)

Bent u ondernemer? Vraag dan een machtigingsformulier aan via telefoonnummer 14 0172.

U kunt uw aanslag gemeentebelastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen. Hiervoor geeft u een machtiging af tot automatische incasso. U kunt online de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen.

Zo werkt het:

 • Het bedrag wordt in termijnen van 10 maand afgeschreven (van maart t/m december).
 • Geeft u later de machtiging af, dan wordt het bedrag verdeeld over de maanden die in het lopende belastingjaar nog over zijn. Bijvoorbeeld: u geeft een machtiging af in april, dan wordt het bedrag in 8 termijnen afgeschreven (mei tot en met december).
 • De afschrijving start 1 maand nadat u de machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven. De volgende afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. Let u er wel op dat er voldoende saldo op de rekening staat.
 • U kunt de machtiging altijd stopzetten of ongedaan maken. U zorgt dan zelf voor een tijdige betaling.
 • Kan 2 keer een termijn niet worden afgeschreven, dan vervalt de automatische incasso. U moet dan het openstaande bedrag in 1 keer betalen.

Heeft u een machtiging afgegeven, dan worden uw aanslag het jaar daarna automatisch afgeschreven. U kunt dit natuurlijk altijd stopzetten.

 • U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente
 • Het totaalbedrag van de aanslag mag niet lager zijn dan € 50,- en niet hoger dan € 5.000,-

 • Nieuwe inwoners ontvangen ongeveer een maand na inschrijving op het adres een aanslagbiljet voor gemeentebelastingen. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor automatische incasso
 • Bent u verhuisd en betaalde u met automatische incasso? Na uw verhuizing wordt bepaald of u recht heeft op vermindering van het belastingbedrag. Als dat zo is, wordt het termijnbedrag automatisch aangepast

Bent u ondernemer, vraag dan een machtigingsformulier aan via telefoonnummer 14 0172.

U kunt automatische incasso aanvragen, wijzigen en opzeggen. Log in met DigiD (van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan)

Automatische incasso regelen »

Let op: 

 • Wij raden u aan de aanvraag via een computer te doen en niet via een mobiel apparaat zoals bijv. een Ipad of telefoon.
 • Het is belangrijk dat u tijdens de aanvraag alle schermen doorloopt. U ontvangt direct een bevestigings-e-mail. Binnen 1 week ontvangt u een brief met de incassotermijnen en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven.