Automatische incasso (in termijnen betalen)

U kunt uw aanslag gemeentebelastingen in 10 gelijke maandelijkse termijnen betalen als u een machtiging tot automatische incasso afgeeft. U kunt online de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen. Zo werkt het:

 • Afschrijvingen in 10 maandelijkse termijnen van maart tot en met december. Als u later alsnog een machtiging afgeeft, wordt het belastingbedrag verdeeld over de maanden die in het lopende belastingjaar nog over zijn. Voor bijvoorbeeld een machtiging afgegeven in april, gelden 8 termijnen (mei tot en met december)
 • De afschrijving start 1 maand nadat u de machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven. De volgende afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. Er moet voldoende saldo op de rekening staan
 • U kunt de machtiging zonder opgaaf van redenen intrekken of ongedaan maken. De automatische incasso stopt dan en u zorgt zelf voor een tijdige betaling
 • De machtiging blijft gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatische incasso geïncasseerd
 • Let op: als 2 keer niet wordt betaald, vervalt de automatische incasso. U moet het nog openstaande bedrag dan in 1 keer betalen

 • U machtigt de gemeente om de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente
 • Het totaalbedrag van de aanslag mag niet lager zijn dan € 50,- en niet hoger dan € 5.000,-

 • Nieuwe inwoners ontvangen ongeveer een maand na inschrijving op het adres een aanslagbiljet voor gemeentebelastingen. Vanaf dat moment kunt u zich aanmelden voor automatische incasso
 • Bent u verhuisd en betaalde u met automatische incasso? Na uw verhuizing wordt bepaald of u recht heeft op vermindering van het belastingbedrag. Als dat zo is, wordt het termijnbedrag automatisch aangepast

U kunt automatische incasso aanvragen, wijzigen en opzeggen.

 • U logt in met DigiD (van de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan)
 • Het is belangrijk dat u tijdens de aanvraag alle schermen doorloopt. U ontvangt direct een bevestigings-e-mail. Binnen 1 week ontvangt u een brief met de incassotermijnen en het bedrag dat maandelijks wordt afgeschreven

Automatische incasso regelen »


Heeft u hulp nodig bij het online invullen van het formulier? Neem contact op met Tom in de Buurt (tel. 088 -  900 45 67).