Belastingaanslag per bank overmaken

  • Voor de betaling van uw belastingaanslag ontvangt u geen acceptgiro. U maakt het bedrag via uw bank over.
  • Op het aanslagbiljet staat vermeld op welke datum de betalingstermijn vervalt.
  • Als 2 betaaltermijnen zijn vermeld dan moet op de eerste vervaldag tenminste de helft van het totaalbedrag zijn betaald. Op de laatste vervaldag moet het totaalbedrag zijn betaald. U kunt het bedrag ook in één keer overmaken
  • U kunt de belastingaanslag ook in 10 termijnen betalen via automatische incasso

Bankrekeningnummer voor het betalen van uw aanslag

  • Het bankrekeningnummer van de gemeente is NL29BNGH 0285 0341 38, t.n.v. Belasting Alphen ad Rijn
  • Vermeld bij de betaling het aanslagbiljetnummer
  • Betaalt u vanuit het buitenland gebruikt u dan ook de BIC/SWIFT-code: BNGHNL2G.