Bezwaar maken WOZ-waarde en gemeentebelastingen

Een officieel bezwaar tegen uw aanslagbiljet gemeentebelastingen of WOZ-waardering is vaak niet nodig. Denkt u dat er een fout is gemaakt, vul dan het contactformulier in. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op. Wilt u toch een bezwaar indienen, dan kunt u dit kosteloos doen.

Voorwaarden

  • u dient uw bezwaarschrift binnen 6 weken in, gerekend vanaf de datum op uw aanslagbiljet
  • als u een bezwaarschrift indient, houdt dat niet in dat u niets hoeft te betalen. Voor het gedeelte van de aanslag waarover u het niet eens bent, kunt u wel uitstel van betaling vragen. Dit geeft u aan in uw bezwaar

Kosten

  • de afhandeling van uw bezwaarschrift is gratis
  • de gemeente brengt geen kosten bij u in rekening voor de beoordeling en afhandeling van uw bezwaar en een eventueel bezoek van een taxateur.

Bijzonderheden

Aanvraag

U logt in met de DigiD van de persoon die de aanslag ontvangt.

Bezwaar indienen »