Eigenaar- en gebruikersbelasting OZB

Scroll naar

Voor onroerende-zaakbelasting (OZB) geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde.

Wie op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is, wordt bepaald aan de hand van de gegevens van het kadaster. Bij verkoop in de loop van het jaar bestaat er geen recht op ontheffing of teruggave. Wel is het gebruikelijk dat de OZB wordt verrekend bij de notaris.

Naast het recht van eigendom is er nog een aantal rechten, dat in het kadaster wordt vermeld. Als u een recht heeft dat in het onderstaande rijtje voorkomt dan bent u belastingplichtig voor de OZB-eigenarenbelasting:

  • recht van gebruik en bewoning
  • vruchtgebruik
  • recht van opstal
  • recht van erfpacht.

Geen gebruikersbelasting Woningen

Voor woningen is geen OZB-gebruikersbelasting verschuldigd. Dit geldt voor alle woningen of woongedeelten dus ook bij zogenaamde "gemengde objecten". Voorbeelden hiervan zijn woon/winkelpanden, boerderijen, tuinbouwbedrijven etc. Bij het berekenen van de aanslag is rekening gehouden met de woningdelen. Hierover is geen OZB berekend.

Gebruikersbelasting Bedrijven

Voor gebruikers van een bedrijfsgedeelte of bedrijf geldt een gebruikersbelasting. Ook hiervoor geldt 1 januari als peildatum. Degene, die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is, wordt aangeslagen. Bij verhuizing in de loop van het jaar bestaat er geen recht op ontheffing of teruggave. Voor niet-woningen worden de gegevens verkregen bij de verhuurder, bij het energiebedrijf of bij de Kamer van Koophandel.