WOZ en huurwoning

De WOZ-waarde bepaalt voor een deel hoeveel huur u betaalt. Op uw aanslagbiljet staat daarom de WOZ-waarde van uw huurwoning vermeld.

Een huurwoning krijgt punten voor de oppervlakte en voorzieningen in de woning. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huur van uw sociale huurwoning. Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. De WOZ-waarde telt ook mee bij de berekening van het aantal punten. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

De woningcorporatie/verhuurder berekent de huur die bij u in rekening wordt gebracht. Voor vragen over uw huur kunt u het beste informeren bij de verhuurder van uw woning.

Bezwaar indien tegen WOZ-waarde

Overweegt u bezwaar in te dienen tegen de WOZ-waarde van uw huurwoning? Gaat u dan eerst na of u de maximale huurprijs betaalt. Betaalt u nog niet de maximale huurprijs? Dan heeft het indienen van een bezwaar waarschijnlijk weinig zin. 

Heeft u een huurwoning? De WOZ-waarde is onderdeel van de huurprijsberekening.
Lees hierover meer op de pagina WOZ & huurwoning.

Heeft u vragen? Bel dan met 14 0172