WOZ-waardebepaling Woning

Om de waarde van uw woning te bepalen, wordt deze vergeleken met verkochte woningen. Deze woningen hoeven niet precies hetzelfde te zijn. Er wordt onder andere rekening gehouden met:

  • verschillen in grootte van de woning en de tuin
  • aanbouwen
  • dakkapellen
  • bijgebouwen
  • het bouwjaar

De verkochte woningen die als onderbouwing van de waarde van uw woning zijn gebruikt, staan in het taxatieverslag. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op het hoogste bedrag dat een bieder zou willen betalen onder de beste verkoopomstandigheden. Dit wordt de waarde in het economische verkeer genoemd. Ook als uw woning niet is verkocht, wordt de waarde op die manier bepaald. Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen.

Waardebepaling

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is geregeld hoe de waarde van uw woning wordt bepaald. Bij de waardebepaling wordt uitgegaan van het bedrag dat uw woning zou opbrengen op een bepaalde datum, de waardepeildatum. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Voor 2019 is dat dus 1 januari 2018.

U leest meer over de Wet WOZ en de waarde van uw woning op de website van de Waarderingskamer.