Nieuwbouwplan Zuyd (locatie Zuidervaart)

De sloop van het oude verzorgingshuis is inmiddels begonnen. In het tweede kwartaal van 2021 starten de bouwwerkzaamheden.

Locatie

Het terrein bevindt zich in Kerk en Zanen op de locatie van het voormalige verzorgingshuis Zuidervaard tussen de Zuiderkeerkring, de Waterscheerling, de Krabbescheer, het Pijlkruid en het Weteringpad.

Duurzaamheid

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van plan Zuiderkeerkring is dat alle woningen worden uitgevoerd als BENG (Bijna Energie Neutraal Bouwen) en NOM (nul-op-de-meter).

  • Kopers hebben de keuze om ervoor te kiezen de woning NOM te maken.
  • Een groot deel van de woningen heeft een beukbreedte die groter is dan 5,40 meter. Hierdoor zijn de woningen op verschillende manieren in te delen en kunnen kopers nu en straks beter hun woonwensen invullen.
  • De woningen krijgen een hoogwaardige thermische schil, zo wordt een drievoudige beglazing en een hoog isolatieniveau toegepast, waarmee de energievraag zoveel mogelijk wordt beperkt.
  • De woningen worden zo effectief mogelijk geventileerd met een hoog rendement warmteterugwinning.
  • De woningen hebben geen gasaansluiting en worden verwarmd met warmtepomptechnieken die gebruik maken van bodemenergie.

Planning

  • Start bouwrijp maken en start verkoop woningen in 1e kwartaal 2021.
  • Start bouw woningen in 2e kwartaal 2021.

Woonrijp maken openbare ruimte

Na oplevering van de woningen richt de gemeente het openbaar gebied verder in. Dit betekent onder andere het aanleggen van groenvoorzieningen en brandkranen. 

Contact

Heeft u nu al vragen over dit bouwproject? Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.