Project herontwikkeling Nieuwe Sloot

De gemeente wil de locatie Nieuwe Sloot herontwikkelen naar woningen (appartementen), een nieuwe hal voor de racketsport en een nieuw tennispark voor tennisvereniging Nieuwe Sloot. Voor dit plan is informatie opgehaald via bewonersparticipatie en heeft geleid tot een principe-ontwerp.

Het principe-ontwerp wordt op dit moment aangepast. Als het ontwerp beschikbaar is, kunt u het op deze pagina inzien.

Planning

  • Vanaf oktober 2021: Bewonersparticipatie door bijeenkomsten met de klankbordgroep voor het opstellen definitief stedenbouwkundige visie.
  • Eind 2021: Vaststellen stedenbouwkundige visie.
  • 1e kwartaal 2022: Start procedure wijzigen bestemmingsplan.
  • 2e kwartaal 2022: Start aanbestedingsprocedure (selectie van de ontwikkelaar).

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar nieuwesloot@alphenaandenrijn.nl.