Rijnhaven en De Werf

Ontwikkeling van woningen, bedrijven en recreatie.

Rijnhaven

Rijnhaven is een werk-, woon- en recreatiegebied in Alphen aan den Rijn. Een robuust en rauw industrie- en havengebied met een enorme potentie. Goed bereikbaar, centraal gelegen en aan het water. Het bedrijventerrein geeft aanleiding voor renovatie en om te vormen tot een gebied dat voor bestaande en nieuwe gebruikers aantrekkelijk is.

Aanpassing bestemmingsplan Rijnhaven-Oost

De gemeente Alphen aan den Rijn wil het gebied Rijnhaven-Oost omvormen naar een gebied waar gewoond en gewerkt wordt én waarbij de haven weer een onderdeel wordt van de stad. Met het wegnemen van enkele milieubelemmeringen en het in werking treden van het bestemmingsplan Rijnhaven-Oost in 2018 is hiermee een start gemaakt. Inmiddels zijn meerdere woningbouwprojecten in dit gebied in voorbereiding en uitvoering genomen. 

Bestemmingsplan aanpassen

Om het gebied nog beter aan te kunnen pakken, is het noodzakelijk het eerder vastgestelde bestemmingsplan van 2018 op een aantal punten aan te passen. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen hiervoor. 

U kunt nu al een eerste reactie geven

Tijdens het formele bestemmingsplantraject is het mogelijk om officieel zienswijzen op het plan in te dienen. Vooruitlopend op dat traject is het nu al mogelijk om de voorgenomen aanpassingen te bekijken en uw reactie te geven. In de factsheet Bestemmingsplan Rijnhaven-Oost (pdf, 1 MB) staan de belangrijkste wijzigingen beschreven en worden deze kort toegelicht. Heeft u na het doorlezen hiervan vragen of wilt u reageren, dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar: bprijnhavenoost@alphenaandenrijn.nl of te bellen naar telefoonnummer: 14 0172.

Verdere proces

Het ontwerpbestemmingsplan ligt naar verwachting eind juni 2021 ter inzage. 

De Werf

De Werf is een locatie waar veel bedrijven zijn gevestigd. De Werf biedt plek aan onder meer (startende) ondernemers in de maak- en creatieve sector, sociaal ondernemerschap en leerwerkbedrijven in samenwerking met het onderwijs en gespecialiseerde horeca.

Meer informatie

Zie www.meeraanrijnhaven.nl 

Zie www.dewerf.info