Reconstructie Dorpskern Zwammerdam

In 2021 wordt het Kerkplein en omgeving opnieuw ingericht. Het riool, de bestrating en het groen worden (waar nodig) vervangen. De openbare ruimte moet een dorps karakter hebben, een bestrating krijgen die kwaliteit uitstraalt en passend is bij de woningen en gebouwen in de oude kern van Zwammerdam. Ook wordt gekeken of de manier van parkeren moet worden aangepast, de mogelijkheid tot spelen op straat en hoe het openbaar gebied toegankelijk gemaakt kan worden voor mindervaliden, voor hulpdiensten en voor laden en lossen. 

Inwoners doen mee met ontwerpen nieuwe inrichting 

Inwoners en belanghebbenden in het gebied zijn via een persoonlijke brief uitgenodigd om mee te denken over de herinrichting. 

Burgemeester Hoogenboomstraat, Brugstraat, Kerklaan, Kerkplein, Kerkstraat, Molenstraat, Plein, Swadenburgerdam

Hoe dit werkt? Ga naar de speciale website:

Reconstructie Dorpskern Zwammerdam »

Het uitvoeren van de werkzaamheden staat voorlopig gepland voor 3e kwartaal 2021.

Hellenbroeckstraat, Van Aerssenstraat, van Oordestraat, Vosholstraat en Molenstraat

Voor de reconstructie van het gebied aan de Zuidzijde van het Kerkplein is al een ontwerp gemaakt. De uitvoering hiervan staat vooralsnog gepland voor het 1e kwartaal van 2021. Er wordt gestart met de werkzaamheden aan de water-, gasleidingen en de elektrakabels. Aansluitend wordt het riool en de verharding vervangen.

Op 24 september 2019 is tijdens een informatieavond in De Ontmoeting een toelichting gegeven op de geplande werkzaamheden in de Hellenbroeckstraat, Van Aerssenstraat, van Oordestraat, Vosholstraat en Molenstraat. Tijdens deze bijeenkomst zijn samen met bewoners ideeën besproken over de nieuwe inrichting van de straten. Tijdens een tweede bijeenkomst op 16 oktober 2019 is na een aantal wijzigingen het ontwerp samen met de bewoners vastgesteld. Hierna is er gestart met de voorbereiding van het maken van de werkomschrijving, het aanbesteden en inplannen. Dit heeft wat vertraging opgelopen door rioolvraagstukken.

Bekijk het Definitief Ontwerp »