Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring voor www.alphenaandenrijn.nl.

Gemeente Alphen aan den Rijn wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we op deze website Alphenaandenrijn.nl volgens de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan: [wordt nog aangevuld]

Op Alphenaandenrijn.nl linken we ook naar andere websites, zoals de afvalkalender, wegwerkzaamheden en andere (digitale) kaarten. Niet alle informatie op deze platforms voldoet aan de webrichtlijnen. We zoeken naar mogelijkheden om ook hier nieuwe informatie toegankelijk aan te bieden.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de webrichtlijnen te bevorderen:

  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben toegankelijkheidstrainingen gevolgd en werken aan kennisverbreding door het regelmatig bijwonen van o.a. relevante workshops.                

Pdf's

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op Alphenaandenrijn.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Gemeente Alphen aan den Rijn kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf-bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan onze webredactie door via mediahuis@alphenaandenrijn.nl. Vermeld ook de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Meer over webrichtlijnen

Het doel van de webrichtlijnen is: iedereen toegang verschaffen tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit. Meer informatie staat op de website Digitoegankelijk.