Privacy en afval

In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn de nieuwe minicontainers gechipt. Hiermee wordt geregistreerd hoeveel minicontainers op een adres aanwezig zijn en van welk soort (rest, pmd, gft en papier). Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag dit per adres worden geregistreerd met als doel het containerbestand te beheren (plaatsingen, vervangingen etc.).

Hoe werkt het:

Als een minicontainer is voorzien van een chip of via een andere methode is gekoppeld aan een specifiek adres, dan is de registratie daarvan een verwerking van persoonsgegevens. Het beheer van de minicontainers, zoals het voorkomen van rondzwervende minicontainers, het kunnen bijhouden van het aantal en de soort minicontainers per adres is een gerechtvaardigd doel voor de registratie van de (chip)code van de minicontainer gekoppeld aan adressen en valt onder de publiekrechtelijke taak van de gemeente om afval (gescheiden) in te zamelen.

Wat wordt niet geregistreerd:

  • momenten van aanbieding van de minicontainer
  • gewicht per aanbieding.

Deze gegevens zijn niet noodzakelijk voor het beheer van de minicontainers en mogen dus niet voor dit doel worden geregistreerd.