Beveiligd e-mailen met de gemeente

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan is een essentieel onderdeel van het werk van Gemeente Alphen aan den Rijn. Wij streven continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige dienstverlening voor onze burgers en bedrijven. Hiertoe behoort ook de garantie dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Dit is nodig omdat de huidige kanalen – zoals ‘gewone’ email of post - in toenemende mate kwetsbaar of inefficiënt zijn.

Vanuit kwaliteitsoogpunt en de toenemende cyberdreigingen, wil Gemeente Alphen aan den Rijn de beveiliging van haar communicatie verder verbeteren. Zeker nu sinds 2016 de Wet Meldplicht Datalekken in Nederland is ingevoerd en nog strengere wetgeving sinds mei 2018 op Europees niveau geldt in de vorm van de GDPR/ AVG. 
Gemeente Alphen aan den Rijn gaat Microsoft gebruiken voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

Per eind juni 2020 zet Gemeente Alphen aan den Rijn Microsoft in om veilig met u te e-mailen. Microsoft versleutelt berichten met vertrouwelijke inhoud. Op deze manier kunnen alleen verzender en ontvanger bij de informatie. Ontvangt u al vertrouwelijke berichten van ons, dan bent u bekend met ZIVVER. Wij stoppen eind 2020 met het gebruik van ZIVVER en zullen daarom alle nieuwe e-mailberichten met u starten via Microsoft.

Wat merkt u van het gebruik van Microsoft?

Voor u betekent dit dat u beveiligde communicatie van ons via Microsoft zult ontvangen. U krijgt deze berichten gewoon in uw e-mail. Een voorbeeld van dit bericht staat onderaan deze mail. Als u zelf geen Microsoft gebruikt, bevat de e-mail een link naar een beveiligde omgeving waarvoor u een code ontvangt om het bericht te lezen. De code ontvangt u ook via uw e-mailadres. Het e-mailbericht bevat automatisch een bijlage waarmee de e-mail is versleuteld. U hoeft geen Microsoft account te maken om het bericht te lezen of te reageren op onze berichten. 

Geef wijzigingen in uw e-mailadres door aan ons

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres direct aan ons doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren. 

Door voor Microsoft te kiezen, kiest Gemeente Alphen aan den Rijn voor een goede en gebruiksvriendelijke vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgzaam met uw privacy en andere gevoelige gegevens omgaan.