Gemeente Alphen aan den Rijn aardgasvrij

De gemeente werkt aan een visie voor een aardgasvrije gemeente.

Om klimaatverandering tegen te gaan, is in het nationale Klimaatakkoord afgesproken dat we stapsgewijs van het aardgas afgaan (uiterlijk in 2050). We stappen over op duurzame alternatieven zoals een elektrische warmtepomp, groen gas of een warmtenet.

Het Rijk verwacht van iedere gemeente eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW). In dit plan beschrijven we voor alle wijken en buurten de meest geschikte alternatieven voor aardgas, wanneer welke wijk of buurt aan de beurt is en in welke wijken en buurten we al vóór 2030 van start gaan. Dit noemen we de verkenningsbuurten. We betrekken inwoners uit deze wijken of buurten zo vroeg mogelijk. Samen stellen we stap voor stap een uitvoeringsplan op. Een belangrijk uitgangspunt is dat het alternatief voor aardgas voor inwoners betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar is. Ook de keuzevrijheid voor inwoners en bedrijven vindt de gemeente belangrijk.

Online enquête

Eind 2020 hebben we een online enquête gehouden onder inwoners in gemeente Alphen aan den Rijn over onder andere aardgasvrij wonen. Uit de resultaten blijkt dat inwoners die aan het onderzoek meededen verdeeld zijn over aardgasvrij wonen. De helft is het eens (of: kan zich vinden in) met de plannen om woningen in Nederland zonder aardgas te verwarmen. Veel inwoners (vooral zij die in oudere woningen wonen) weten niet hoe zij hun woning zonder aardgas kunnen verwarmen. Deze groep maakt zich ook zorgen over wat de plannen voor aardgasvrij wonen voor hen gaan betekenen. Deze zorg leeft ook onder inwoners die wel weten hoe zij hun woning zonder aardgas kunnen verwarmen. Het gaat dan vooral over de kosten en twijfel over de duurzaamheid van de alternatieven.

Meer weten over de resultaten? Bekijk de infographic (pdf, 9,96MB) of lees het onderzoeksrapport (pdf, 713kB).

Meedenkgroep en warmtetransitiepanel

Inwoners gaven in de online enquête aan of en hoe zij in de toekomst over aardgrasvrij wonen betrokken willen blijven. Een groep van 250 inwoners wil hierover graag actief (online) met de gemeente meedenken. Deze groep is samen met energiecoaches, dorpsraden, betrokken bedrijven en organisaties uitgenodigd voor de meedenkgroep over aardgasvrij wonen. Daarnaast gaven ruim 1.000 inwoners aan dat zij actief op de hoogte gehouden willen worden. Zij vormen samen het warmtetransitiepanel. De eerste meedenkgroep heeft begin december 2020 plaatsgevonden. Lees hier het verslag (pdf, 89kB).
Op 31 maart 2021 vond de tweede sessie plaats van de meedenkgroep. Bekijk hier de presentatie (pdf, 2,33MB) en het verslag (pdf, 419kB). De laatste meedenkgroep was op 1 juni 2021. Bekijk hier de presentatie (pdf 1,96MB), het verslag (pdf, 104kB) en de vragen en antwoorden via Mentimeter en het chatverslag (pdf, 168kB).

De uitkomsten van deze gesprekken verwerken we (toevoegen) zo goed als mogelijk in de Transitievisie Warmte.

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u zich als woningeigenaar alvast voorbereiden op aardgasvrij wonen? Vraag gratis advies aan bij het Duurzaam Bouwloket

Als huiseigenaar kunt u ook gratis gebruik maken van een energiecoach. Zij helpen u bij het in kaart brengen van mogelijkheden om uw woning te verduurzamen.

Veelgestelde vragen

Op de website van HIER opgewekt vindt u het antwoord op veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen.

In dit filmpje (YouTube, 1 minuut 7) wordt kort uitgelegd waarom we van het aardgas afgaan.