Aardgasvrij Alphen aan den Rijn

Een planning met welke wijken gasloos worden, volgt na het opstellen van de Transitievisie Warmte. Deze moet uiterlijk in 2021 klaar zijn.

Gemeente Alphen aan den Rijn is bezig om stapsgewijs van het aardgas af te gaan. De verwachting is dat we tot 2050 nodig hebben om volledig aardgasvrij te worden. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een Transitievisie Warmte. Deze moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. Daar zal dan een planning in staan wanneer welke wijken van het gas af zullen gaan. En voor de wijken die vóór 2030 van het gas af gaan zal een voorkeursalternatief aangegeven zijn. Deze Transitievisie Warmte zullen wij samen met de samenleving opstellen.

Pilotprojecten met bestaande bouw

Daarnaast willen we, om ervaring met diverse aanpakken en technieken op te doen, ook al starten met enkele pilotprojecten voor het aardgasvrij maken van bestaande bouw. Hierbij wordt gekozen voor wijken waar al dingen op stapel staan, zoals een reconstructie, een renovatie van een woningbouwvereniging of bewonersinitiatieven. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het benutten van de warmte uit oppervlaktewater en/of afvalwater. Ook wordt de mogelijkheid verkend om aan te haken op de warmteleiding die vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden getrokken wordt.

Zelf investeren in maatregelen

Helaas is het nu nog te vroeg om per wijk of buurt aan te kunnen geven wanneer deze van het gas af zal gaan en wat dan het alternatief zal worden. De vraag of het nog zinvol is om te investeren in een nieuwe CV-installatie is nu dus nog lastig te beantwoorden. Indien de keuzemogelijkheid bestaat, adviseren wij om te investeren in maatregelen die uw woning voorbereiden op een transitie naar aardgasvrij wonen, zoals isolatie van de woningen.

Voor meer informatie over voorbereidingen die u kunt treffen op het aardgasvrij worden, verwijzen wij u graag door naar het Duurzaam Bouwloket. Dit is het energieloket voor diverse gemeenten, ook voor Gemeente Alphen aan den Rijn. Hier treft u een stappenplan aan naar een aardgasloze woning.