Aardgasvrij Alphen aan den Rijn

Gemeente werkt aan een visie voor een aardgasvrije gemeente. Een planning volgt na het opstellen van de Transitievisie Warmte.

Gemeente Alphen aan den Rijn is bezig om stapsgewijs van het aardgas af te gaan. De verwachting is dat we tot 2050 nodig hebben om volledig aardgasvrij te worden. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een Transitievisie Warmte. Deze moet uiterlijk in 2021 klaar zijn. Daar zal dan een planning in staan wanneer welke wijken van het gas af zullen gaan. Deze Transitievisie Warmte zullen wij samen met de samenleving opstellen.

Zelf investeren in maatregelen

Helaas is het nu nog te vroeg om per wijk of buurt aan te kunnen geven wanneer deze van het gas af zal gaan en wat dan het alternatief zal worden. De vraag of het nog zinvol is om te investeren in een nieuwe CV-installatie is nu dus nog lastig te beantwoorden. Indien de keuzemogelijkheid bestaat, adviseren wij om te investeren in maatregelen die uw woning voorbereiden op een transitie naar aardgasvrij wonen, zoals isolatie van de woningen.

Enquête

Er is in oktober 2020 een enquête gehouden, de resultaten worden nu verwerkt.

Meedenken

Wilt u nu al meedenken? Meld u zich dan aan voor de meedenkgroep via een e-mail naar duurzaamheidsloket@alphenaandenrijn. Een 1e bijeenkomst staat gepland voor medio december 2020.

Tips

  • Duurzaam Bouwloket voor onafhankelijke informatie en advies over duurzaam (ver)bouwen van uw woning. U vindt daar ook een stappenplan.
  • Gratis Energiecoach (gratis) voor ondersteuning bij het verduurzamen van uw woning.