Actieprogramma Duurzaamheid 2017 - 2020

Het actieprogramma “Alphen aan den Rijn duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart” waarin de ambities en acties tot het jaar 2020 staan beschreven.

In het Actieprogramma “Duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart” (pdf, 3,3 MB) staan de ambities en acties tot het jaar 2020 staan beschreven. Om deze duurzaamheidsambities en vooral de klimaat- en energie-ambities uit het Alphens beleid te behalen is echter versnelling nodig. 

Het actieprogramma bestaat nu inhoudelijk uit zeven thema’s:

  • Energie
  • Duurzaam wonen
  • Duurzame mobiliteit
  • Duurzaam ondernemen
  • Klimaatadaptatie & Green City
  • Duurzame scholen & verenigingen
  • Duurzame gemeentelijke organisatie

Nadere informatie over het Actieprogramma is te krijgen bij de afdeling Ruimte, telefoon: 14 0172.