Regio Deal Bodemdaling Groene Hart

Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt daardoor met een zakkende bodem. Complexe materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn inzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen.

In november 2018 maakte de Rijksoverheid bekend dat zij het voorstel van 8 overheden uit de regio accepteert om samen te werken aan deze bodemproblematiek en de toekomst van het Groene Hart.

Nu werken Rijk en regio samen aan de uitwerking van het voorstel, zodat de concrete deal voor de zomer 2019 ondertekend kan worden. De
route hier naartoe is uitgewerkt in het memo Regio Deal Bodemdaling (pdf). Hiermee is voor alle partijen in het betreffende gebied inzichtelijk hoe het proces verloopt en welke spelregels er aan verbonden zijn.

Meer informatie leest u op www.bodemdalingdebaas.nl.

logo bodemdaling de baas