Subsidie energiebesparing woning

U kunt bij de gemeente geen subsidie meer aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor uw (monumentale)woning. Deze subsidiepot is op. Wilt u voor uw woning minimaal 2 energiebesparende maatregelen uitvoeren, dan kunt u gebruik maken van de Rijkssubsidie Energiebesparing Eigen Huis. Kijk voor meer informatie op de website van de RVO.

Heeft u al een aanvraag ingediend bij de gemeente en is deze toegezegd? Dan doet u na uitvoering van de werkzaamheden een verzoek om uitbetaling.