Regionale Energie Strategie

Duurzame elektriciteit via windmolens en zonnevelden

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we eind 2050 stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals olie of aardgas). In plaats daarvan gaan we energie duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld via windmolens en zonnevelden. Dertig regio’s in Nederland werken daarom aan een Regionale Energie Strategie (RES). Gemeente Alphen aan den Rijn is onderdeel van de regio Holland Rijnland. Wij werken samen met 12 andere regiogemeenten, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en netbeheerder Liander aan de RES.

Concept-RES

De regiogemeenten in Holland Rijnland hebben samen zoekgebieden vastgesteld waar mogelijk windmolens of zonnevelden kunnen komen. Dit is vastgelegd in een Concept-RES (pdf) en vertaald in onderstaande kansenkaart. Er is gezocht naar mogelijke gebieden langs bijvoorbeeld snelwegen, N-wegen en spoorwegen.  

Kansenkaart

Klik op de kaart voor een groter formaat.

Aanpak gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft eind 2020 een enquête gehouden over windmolens en zonnevelden. 3.800 inwoners hebben deze ingevuld. Uit de resultaten blijkt dat 75% van de respondenten positief staat tegenover het opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente. Een derde wil graag meedelen in de winst van windturbines of zonnevelden door bijvoorbeeld aandelen te kopen. Er is ook veel draagvlak voor opwek langs snelwegen, N-wegen en spoorwegen. Daarnaast noemen inwoners bedrijventerreinen en grote parkeerplaatsen als extra kans. Hun zorgen gaan vooral over de gevolgen voor waardevolle landschappen en natuur, hinder door geluid en slagschaduw van windmolens, het wegvloeien van subsidies naar grote ontwikkelaars of het buitenland en het (nog) niet in beeld brengen van alternatieven.

Meer weten over de resultaten, bekijk hier de infographic (pdf, 5MB) of lees het onderzoeksrapport (pdf, 804kB).
Op 13, 18 en 19 januari 2021 heeft de gemeente drie webinars over de RES georganiseerd.
Hier zijn veel vragen gesteld. Het antwoord op deze vragen vindt u in de pdf ‘Veel gestelde vragen Regionale Energie Strategie’.

Vervolg

De resultaten van de regionale en lokale gesprekken met inwoners zijn verzameld en teruggekoppeld aan de regio Holland Rijnland. Op basis hiervan werken de partijen in regio Holland Rijnland aan de RES 1.0. Deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van alle regiogemeenten in Holland Rijnland. De RES 1.0 is openbaar. Inwoners kunnen inspreken tijdens de behandeling in de gemeenteraad.

Meer informatie 

Meer informatie over de regionale energiestrategie leest u op de website van Holland Rijnland.

Bekijk hier ook een filmpje over Regionale Energie Strategie.