Windturbines en zonnepanelen (Regionale Energiestrategie Rijnland)

De gemeente Alphen aan den Rijn werkt samen met dertig andere regio's in Nederland aan het klimaatakkoord. In dit akkoord staan plannen voor het opwekken van duurzame energie. 

Volgens het klimaatakkoord maken 30 regio’s in Nederland plannen voor het opwekken van duurzame energie. Gemeente Alphen aan den Rijn werkt hiervoor samen met 12 andere gemeenten (Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude) binnen de regio Holland Rijnland. Samen hebben we afgesproken dat we in 2050 een energieneutrale regio willen zijn. Dit betekent dat veel energie moeten worden bespaard en dat de energie die we daarna nog nodig hebben, duurzaam wordt opgewekt.  

In de Regionale Energie Strategie (RES) stellen we als eerste stap de doelen voor 2030 en bepalen we hoe en waar we met windturbines en zonnepanelen elektriciteit kunnen opwekken. Dat is niet eenvoudig: we wonen, werken en recreëren in één van de drukste regio’s van Nederland. De locaties waar duurzame opwek mogelijk of wenselijk zijn, zijn zeer beperkt.   

Kansenkaart

De afgelopen maanden hebben de regiogemeenten gezamenlijk onderzocht waar er ruimte is en wat er technisch mogelijk is. Dit is vastgelegd in een Concept-RES (pdf) en daarna vertaald in een kansenkaart voor de regio Holland Rijnland met mogelijke gebieden voor wind- en zonne-energie. 

Kansenkaart

Klik op de kaart voor een groter formaat.

De gemeenten in Holland Rijnland vinden het belangrijk om het aantal windturbines en zonnepanelen dat we nodig hebben eerlijk te verdelen over de regio. Dat is echter een lastige opgave. In het voorstel dat de regio Holland Rijnland heeft uitgewerkt is gekozen voor het goed benutten van alle daken voor zonne-energie (die staan niet op de kansenkaart, maar tellen wel mee). Voor de inpassing van windturbines en zonnepanelen is gezocht naar mogelijke locaties langs bijvoorbeeld snelwegen, N-wegen en spoorwegen.  

Samen in gesprek 

Met deze kaart kiezen de regiogemeenten nog niet voor locaties waar bijvoorbeeld zonneweides moeten komen. De kaart laat gebieden zien waar mogelijk wind- en/of zonne-energie een plaats kunnen krijgen. Er is dus ruimte voor keuzes. In de komende maanden gaan wij als regiogemeenten inwoners en bedrijven vragen om online mee te denken en praten over de gebieden op deze kaart. Ook willen we weten of zij nog andere kansen zien. Daarom worden inwoners gevraagd om via een online-enquête mee te denken en gaan we in gesprek via 3 regionale online-bijeenkomsten waar inwoners en bedrijven zich voor kunnen aanmelden. 

Wat de exacte locaties voor energieopwekking worden, bepalen de gemeenten in de regio Holland Rijnland op een later moment. Ook hierbij betrekken we inwoners en bedrijven. 

Lokale aanpak Alphen aan den Rijn 

Als gemeente Alphen aan den Rijn vinden we het daarnaast belangrijk om ook op lokaal niveau al met onze inwoners en bedrijven in gesprek te gaan. Daarom kiezen wij er ook voor om vanuit onze eigen gemeente een aantal webinars te organiseren waarin we meer kunnen inzoomen op de lokale situatie. 

Meer informatie over de regionale energiestrategie leest u op de website van Holland Rijnland.