Erfgoed en monumenten

Monumenten, archeologie, cultuurhistorie, tradities en herinneringen zijn allemaal vormen van cultureel erfgoed. De gemeente bevordert het behoud en de beleving ervan.

 • Cultuurhistorie in kaart

  Op de cultuurhistorische waardenkaart staat alles van cultuurhistorische waarde dat zichtbaar en tastbaar boven de grond aanwezig is in onze gemeente.

 • Landschapsbiografie

  In de landschapsbiografie wordt een koppeling gelegd tussen de verhalen uit het verleden, het landschap van nu en de opgaven voor de toekomst.

 • Erfgoed- en monumentenregister

  Beschermde bouwwerken met hoge architectonische, bouw- en/of cultuurhistorische waarde staan in het gemeentelijk Erfgoedregister of in het Rijksmonumentenregister.

 • Erfgoedcommissie

  De erfgoedcommissie adviseert op verzoek of op eigen initiatief over zaken met een erfgoedbelang. Bijvoorbeeld over de aanwijzing van monument.

 • Subsidie Erfgoedfonds

  Financiële ondersteuning van incidentele projecten die een bijdrage leveren aan het behoud of het beleefbaar maken van cultureel erfgoed dat verbonden is aan de gemeente.

 • Monumentaanwijzing

  Iedereen die van mening is dat een bepaald bouwwerk of aangelegde structuur zo bijzonder is dat het aangewezen zou moeten worden als gemeentelijk monument kan een verzoek indienen.

 • Archeologische vondst

  Wanneer u bij toeval een archeologische vondst doet, bent u verplicht dit te melden. Ook dient u de vondst 6 maanden ter beschikking te houden voor eventueel onderzoek.

 • Immaterieel erfgoed

  Voor erfgoed dat niet tastbaar is kan een verzoek tot gemeentelijke erkenning worden ingediend. Zoals volksfeesten, rituelen, dialecten en bijzondere kennis van de natuur.

 • Gratis analyse monument (Monumentenwacht)

  Restauratie en onderhoud zijn van groot belang voor de instandhouding van monumenten. Monumenteigenaren kunnen hun pand 2-jaarlijks laten analyseren door de Monumentenwacht.

 • Monumentenschildje

  Een schildje op een gebouw ten teken dat het bescherming geniet als monument (onroerend cultureel erfgoed) of als bewaarplaats van roerend cultureel erfgoed.

 • Subsidie werkende en stilstaande molens

  Jaarlijkse bijdrage voor de exploitatie van historische industrie- en poldermolens. De gemeente ondersteunt de kostbare instandhouding van de Alphense molens.