Archeologie

Niet al het erfgoed is zichtbaar. De bodem van Alphen aan den Rijn herbergt een schat aan informatie over het verleden. Het vertelt ons hoe de mensen in voorbije eeuwen leefden, woonden en werkten in onze gemeente.

Archeologisch rijksmonument in Koudekerk aan den Rijn

Alphen aan den Rijn beschikt over 1 archeologisch rijksmonument, de locatie Lagewaard/Dorpsstraat in Koudekerk aan den Rijn. Op het terrein bevinden zich sporen van een begraving. Op andere plekken in de gemeente zijn Romeinse resten gevonden, veelal aan de zuidkant van de Rijn, die circa 2.000 jaar geleden de noordgrens vormde van het Romeinse rijk. Langs deze grens, die we in de Latijnse taal van de Romeinen ‘Limes’ noemen, liep een weg, stonden wachttorens en lagen forten en burgernederzettingen. Grote delen van dit tracé, dat helemaal vanaf de zee tot in Duitsland loopt, staan genomineerd om in 2021 de UNESCO werelderfgoedstatus te verkrijgen.

Archeologie en ruimtelijke plannen

Om te voorkomen dat sporen onnodig verdwijnen of dat er op te uitgebreide schaal archeologische opgravingen moeten plaatsvinden, wordt er zo vroeg mogelijk bij de vorming van ruimtelijke plannen rekening gehouden met archeologie.

Tips