Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen van onder meer vergunningen, ontheffingen, bestemmingsplannen, verkeersbesluiten en regelgeving, zoals verordeningen.

De publicaties van de gemeente verschijnen op verschillende plekken:

Actuele en openbare bekendmakingen bekijken

  • Online: via www.overheid.nl. De bekendmakingen van de gemeente over beleid en regelgeving (zoals verordeningen) worden nog niet allemaal via de zoekdienst van www.overheid.nl gepubliceerd, maar hier wordt aan gewerkt.
  • In de gemeentepagina Week in Beeld in het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier. Deze huis-aan-huisbladen worden wekelijks verspreid. Heeft u een nee/nee sticker? Dan ontvangt u de krant niet.
  • Bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels over ruimtelijke ordening worden gepubliceerd via www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Voorontwerpen van bestemmingsplannen zijn (tijdens de periode van ter inzage legging) in te zien bij de informatiebalie in het gemeentehuis.

Op de hoogte blijven

U wilt bericht ontvangen van nieuwe en gewijzigde bekendmakingen in uw buurt/wijk?