Sociaal domein 2021

Diverse opdrachten die worden uitgevoerd door meerdere organisaties in het Sociaal Domein voor de Gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem lopen af. Daarom zijn de gemeentes bezig met het aanbesteden en subsidiëren voor het jaar 2021 en verder. 

Nieuws 14 januari 2021:

Vanaf 1 juli 2021 gaan de nieuwe partners aan de slag voor de Alphense Subsidie-uitvragen: Preventie en Voorschoolse Educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid. In dit nieuwsbericht staan de nieuwe partners genoemd. 

Activiteiten Sociaal Domein 2021

Het traject van de aanbestedingen en subsidies van het Sociaal Domein 2021 en 2022 is in volle gang. Huidige partners en de Rijnstreek-gemeenten zijn nauw betrokken geweest en zijn nog steeds betrokken bij het traject en de inhoud van de opdrachten. 

In het document Tijdlijn (pdf, 307kB) is de bekendmaking van de partners te zien en wanneer zij van start gaan met de opdrachten. Voor de opdrachten Inburgering, Ondersteuning, Ondersteuning met wonen (nog niet in de tijdlijn) en Hulpmiddelen werkt Alphen aan de Rijn samen met andere Rijnstreek-gemeenten: Nieuwkoop en Kaag en Braassem.

Overzicht activiteiten

*Datum is onder voorbehoud van de ontwikkelingen van COVID-19 en wat dit betekent voor de partijen.

Datum Onderwerp Stukken
Januari 2023*

Ingangsdatum Contract Ondersteuning Wonen

 
Januari 2022* Ingangsdatum Inburgering  
  Ingangsdatum Contract Hulpmiddelen  
  Ingangsdatum Contract Huishoudelijke Hulp  
Juli 2021* Ingangsdatum Subsidieverlening Preventie  
  Ingangsdatum subsidieverlening Voorschoolse Educatie(VE), Leesbevordering en ouderbetrokkenheid  
April 2021* Verwachte publicatie aanbesteding Wmo Hulpmiddelen  
Maart 2021* Verwachte publicatie aanbesteding Huishoudelijke Hulp  
Februari - Maart 2021* Verwachte publicatie aanbesteding Ondersteuning  
Januari 2021

Laatste marktconsultatie Ondersteuning

Deze marktconsultatie vindt plaats op 25 januari van 15.00 – 17.00 uur. Aanmelden kan via sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

Aanmelden voor netwerken
Via dit aanmeldformulier maakt u bekend dat u een geïnteresseerde aanbieder bent en dat u open staat om met andere aanbieders in contact te komen.

Hier staat de lijst met aanbieders die zich al hebben aangemeld.

 
December 2020 – 
Januari 2021
 

Schriftelijke consultatie: Herzieningsclausules opdracht Ondersteuning

Een gevolg van het later aanbesteden van de opdracht Ondersteuning met wonen is dat een aantal elementen van de opdracht Ondersteuning nog niet kunnen starten. Om dit wel in 2022 onderdeel te laten zijn van de opdracht ondersteuning willen we 2 herzieningsclausules opnemen in de overeenkomst. In de schriftelijke consultatie stellen we een aantal vragen over de kansen en risico’s van deze herzieningsclausules in de opdracht Ondersteuning.

De schriftelijke consultatie wordt gehouden van 15 december 2020 tot 4 januari 2021.

Start deelname schriftelijke marktconsultatie

 

December 2020

Derde marktconsultatie Ondersteuning en Ondersteuning met wonen

Onderwerp:

 • De landelijke en regionale ontwikkelingen en impact op de aanbesteding
 • Budgetonderzoek
 • Monitoring en verantwoording

De marktconsultatie heeft op 14 december 2020 plaatsgevonden.

Beantwoorden vragen marktconsultatie (pdf, 104kB)

Contactgegevens aanbieders (pdf 64kB)

Verslag marktconsultatie (pdf, 783kB)

Bijeenkomst (YouTube)

November 2020

Consultatie sturingsarrangement opdracht Ondersteuning 

De Rijnstreekgemeenten vinden het belangrijk dat haar uitvoerders optimaal gericht zijn op het bijdragen aan maatschappelijke effecten. Daarbij gaat het over een aantal vragen:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Hoe weten we dat?

De vragenlijst kunt u van 20 november tot 2 december 2020 – 09:00 uur invullen.

Bij de beantwoording van de vragen heeft u het document concept doelenuitwerking.pdf (103kb) nodig. De uitkomsten worden verwerkt en getoetst tijdens de marktconsultatie op 14 december 2020.   

 

 

Activiteiten januari - oktober 2020
Oktober 2020

Verdiepend gesprek Monitoring en verantwoording

Op 28 oktober is een verdiepend gesprek gehouden over monitoring en verantwoording met 6 aanbieders. De aanbieders hebben ons verzocht hier een schriftelijke consultatie van te maken.

 
 

Schriftelijke consultatieronde over perceel 2 Ondersteuning met wonen

Deze schriftelijke consultatieronde is van 19 tot 28 oktober 2020 gehouden.

 
Oktober 2020

Tweede marktconsultatie Ondersteuning en Ondersteuning met wonen

Onderwerp:

⦁    Toegang als onderdeel van perceel 1 Ondersteuning
⦁    Betaling en contractvorm perceel 2 Ondersteuning met Wonen
⦁    Proces van monitoring en verantwoording

De marktconsultatie is op 19 oktober 2020 online gehouden. De uitkomsten van deze schriftelijke consulatie nemen wij mee in de marktconsulatie van 14 december 2020.

Voor vragen kunt u contact opnemen via: sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

Vragen marktconsultatie 19 oktober 2020.pdf (70kB)

Bijeenkomst (YouTube)

Verslag bijeenkomst 19 oktober (pdf, 163kB)

September 2020

Eerste marktconsultatie Ondersteuning en Ondersteuning met wonen.

Onderwerp:

 • Terugblik: waar waren we mee bezig
 • De inhoud van de (gewijzigde) opdracht
 • Impact van het coronavirus (kansen/uitdagingen)

De Rijnstreekgemeenten hebben deze marktconsultatie op 14 september 2020 online gehouden.

Vragen eerste marktconsulatie 14 september 2020.pdf (60kB)

Antwoorden mentimeter Corona.pdf (1MB)

Bijeenkomst (YouTube)

Verslag bijeenkomst 14 september (pdf, 159kB)

 

Aanbesteding Inburgering Onderwijs-route MBO

Op 15 september 2020 heeft het samenwerkingsverband Holland Rijnland de aanbesteding Inburgering gepubliceerd. De Rijnstreek gemeenten (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) zijn aangesloten bij deze aanbesteding voor de Onderwijs-route MBO. De documenten zijn te vinden op Tenderned.

Vragen over deze aanbesteding kunnen worden gericht aan info@servicepunt71.nl.

 
 

Aanbesteding Inburgering B1 en Z -leerroute

De aanbesteding Inburgering voor de B1-leerroute en de Z-leerroute is gepubliceerd op 14 september 2020. De aanbestedingsstukken zijn te vinden op Negometrix  

Vragen over deze aanbesteding kunnen worden gestuurd naar inkoop@alphenaandenrijn.nl.

 
  Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid

Geïnteresseerde partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor één of meerdere deelsubsidies in het kader van de Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021. Informatie over de (deel)subsidies en het aanvraagproces vindt u in de Subsidieuitvraag. Tot en met 16 september konden geïnteresseerde partijen vragen stellen over de Subsidieuitvraag Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021.

Subsidieuitvraag (pdf)

Aanvraagformulier subsidie (docx)

Subsidieregeling (Overheid.nl)

Nota van Inlichtingen (pdf) 

 

Subsidieuitvraag Preventie

Geïnteresseerde partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor één of meerdere deelsubsidies in het kader van de Subsidieregeling Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021. Informatie over de (deel)subsidies en het aanvraagproces vindt u in de Subsidieuitvraag. Tot en met 9 oktober konden geïnteresseerde partijen vragen stellen naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen over de Subsidieuitvraag Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021. 

Per ongeluk zijn enkele vragen uit de 2e Nota van Inlichtingen weggevallen.
Bijgaand vindt u de complete 2e Nota van Inlichtingen. 

Subsidieuitvraag Subsidieregeling Preventie (pdf)

Aanvraagformulier subsidie (docx)

Subsidieregeling Preventie 2021 (Overheid.nl)

Nota van Inlichtingen Subsidieuitvraag Preventie (pdf)

2e Nota van Inlichtingen

22 juni 2020

Informatiebijeenkomst Preventie

Op 22 juni 2020 vond de digitale informatiebijeenkomst subsidieregeling Preventie 2021 plaats. Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn partijen geïnformeerd subsidieregeling. Van deze bijeenkomst is een opname gemaakt. Wilt u de opname bekijken of terugkijken? Stuurt u dan een e-mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

Informatiebijeenkomst 22 juni 2020 (pdf)

Informatiebijeenkomst Preventie (pdf)

Back on Track (pdf)

8 juni 2020

Informatiebijeenkomst Voorschoolse educatie, Leesbevordering en ouderbetrokkenheid 

Op 8 juni 2020 heeft een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid 2021. Tijdens de informatiebijeenkomst zijn geïnteresseerde partijen bijgepraat over enkele kleine wijzigingen met betrekking tot de subsidieregeling en de planning voor publicatie en subsidieaanvragen. Er is geen opname van deze bijeenkomst.

Presentatie informatiebijeenkomst (pdf)

Vragen informatiebijeenkomst (pdf)

31 maart 2020 Van 16 januari tot en met 27 februari 2020 heeft de conceptsubsidieregeling Voorschoolse educatie, leesbevordering en ouderenbetrokkenheid Alphen aan den Rijn 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. De inspraak heeft niet geleid tot aanpassing van de subsidieregeling. Het eindverslag van de inspraakperiode wordt ook gepubliceerd in de definitieve subsidie-uitvraag. Eindverslag inspraakperiode subsidieregeling voorschoolse educatie leesbevordering en ouderenbetrokkenheid (pdf)
3 maart 2020

Bijeenkomst “Samen komen we verder”

 • delen van ervaringen
 • kennismaken met nieuwe samenwerkingspartners
 • meedenken over de uitvoering van nieuwe subsidies en contracten 
Verslag bijeenkomst Samen komen we verder (pdf)
3 maart 2020

De aanbesteding Ondersteuning 2021-2024 ‘Gewoon dichtbij’ is gestart. De aanbestedingsstukken zijn 3 maart 2020 op TenderNed gepubliceerd. Wij verwachten dat in juli 2020 duidelijk is wie de nieuwe uitvoeringspartij voor de Rijnstreekgemeenten zal zijn. De nieuwe uitvoeringspartij gaat vanaf 1 januari 2021 van start

Aanbestedingsstukken gepubliceerd op TenderNed (3 maart 2020) (via Negometrix).
  Extra achtergrondinformatie Opdracht Ondersteuning

Leidraad Samenwerking tot concurrenten (pdf)

Klantreis Dementie (pdf)

Toelichting klantreis dementie (pdf)

Rapportage regiobeeld dementie Zuid-Holland noord (pdf)

Advies oud en zelfstandig in 2030; een reisadvies (pdf)

3 februari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Presentatie contouren opdracht
 • Toelichting inkoopprocedure

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsulatie (pdf)

28 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Informatievoorzieningen
 • Verantwoording en monitoring: indicatoren

Concept indicatoren Bundel Ondersteuning (pdf)

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Mentimeter resultaten sessie indicatoren (pdf)

22 januari 2020 Openbare bijeenkomst bundel Huishoudelijke hulp

Verslag marktconsultatie huishoudelijke hulp (pdf)

Presentatie marktconsultatie huishoudelijke hulp (pdf)

20 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Visie, scope en afbakening integrale opdracht
 • Reëel budget onderzoek, budgetonderbouwing
 • Risicosessie

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

17 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel VVE

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf)

Verslag markconsultatie VVE (pdf)

16 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel Preventie

Marktconsultatie (pdf)

Presentatie marktconsultatie (pdf)

Verslag marktconsultatie preventie (pdf)

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf)

Aanwezige organisaties (pdf)

20 november 2019 Presentatie uitkomsten van inwonersonderzoeken

Heldere kaders (pdf)

Kadermatrices (pdf)

Kaartenset (pdf)

Ondersteuningsvoorzieningen Rijnstreek (pdf)

Eindrapportage Open Deuren (pdf)

20 november 2019 Marktconsultatie Kostprijsonderzoek bundel Ondersteuning

Presentatie marktconsultatie (pdf)

Verslag marktconsultatie (pdf)

Aanwezige organisaties (pdf)

29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Inburgering Verslag marktbijeenkomst inburgering (pdf)
29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Wmo-hulpmiddelen

Presentatie marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf)

Verslag marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf)

9 oktober tot 27 november 2019 Bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen voor het concretiseren van de bundels (opdrachten of subsidies) binnen het Sociaal Domein (sommige onderdelen samen met gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem).  
24 september 2019

College legt ter vaststelling het Beleidskader Sociaal Domein 2021 voor aan de gemeenteraad. De raad heeft in 2019 hierover vergaderd op:

 • 3 oktober informatiemarkt
 • 7 november raadscommissie
 • 21 november raadsvergadering

Beleidskader sociaal domein 2021 'Omdat het gewoon kan' (pdf)

Koersdocument zorglandschap Nieuwkoop 2021 (pdf)

Koersdocument Kaag en Braassem inkoop 2021 (pdf)

27 juni 2019 Bijeenkomst voor lokale stakeholders Kaag & Braassem Stakeholdersbijeenkomst Kaag & Braassem (pdf)
25 juni 2019 Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg Verslag vrijwilligersorganisatie (pdf)
19 juni 2019

Tweede bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Onderwerp: Gesprek aanbieders Huishoudelijke ondersteuning

Presentatie marktverkenning

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Verslag marktverkenning welzijn en zorg (pdf)

Vragen en antwoorden tweede marktverkenning (pdf)

13 juni 2019 Bijeenkomst voor stakeholders (betrokken organisaties) Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Stakeholdersbijeenkomst Zorg en Welzijn Rijnstreek (pdf)

Presentatie stakeholdersbijeenkomst 13 juni (pdf)

29 mei 2019 Eerste bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Begrippenlijst contractering welzijn & zorg (pdf)

Verslag verkenning welzijn & zorg (pdf)

Presentatie marktverkenning (pdf)

Vragen en antwoorden eerste marktverkenning (pdf)

27 mei 2019 Bijeenkomst voor aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties) over Basisvoorzieningen en Preventie

Aanwezigen (organisaties en medewerker) pdf)

Verslag verkenning basis & preventie (pdf)

mei-september 2019 Gesprekken met inwoners/zorggebruikers (klanten)  
18 april 2019 Start aanmelden voor de marktverkenningsbijeenkomsten Zie agendapunt 7
Collegebesluitenlijst 9 april 2019
Toelichting op besluit en ondertekende raadsbrief
16 april 2019 Collegebesluit start participatietraject  
Activiteiten april - december 2019
17 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel VVE

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf)

Verslag markconsultatie VVE (pdf)

16 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel Preventie

Marktconsultatie (pdf)

Presentatie marktconsultatie (pdf)

Verslag marktconsultatie preventie (pdf)

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf)

Aanwezige organisaties (pdf)

20 november 2019 Presentatie uitkomsten van inwonersonderzoeken

Heldere kaders (pdf)

Kadermatrices (pdf)

Kaartenset (pdf)

Ondersteuningsvoorzieningen Rijnstreek (pdf)

Eindrapportage Open Deuren (pdf)

20 november 2019 Marktconsultatie Kostprijsonderzoek bundel Ondersteuning

Presentatie marktconsultatie (pdf)

Verslag marktconsultatie (pdf)

Aanwezige organisaties (pdf)

29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Inburgering Verslag marktbijeenkomst inburgering (pdf)
29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Wmo-hulpmiddelen

Presentatie marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf)

Verslag marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf)

9 oktober tot 27 november 2019 Bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen voor het concretiseren van de bundels (opdrachten of subsidies) binnen het Sociaal Domein (sommige onderdelen samen met gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem).  
24 september 2019

College legt ter vaststelling het Beleidskader Sociaal Domein 2021 voor aan de gemeenteraad. De raad heeft in 2019 hierover vergaderd op:

 • 3 oktober informatiemarkt
 • 7 november raadscommissie
 • 21 november raadsvergadering

Beleidskader sociaal domein 2021 'Omdat het gewoon kan' (pdf)

Koersdocument zorglandschap Nieuwkoop 2021 (pdf)

Koersdocument Kaag en Braassem inkoop 2021 (pdf)

27 juni 2019 Bijeenkomst voor lokale stakeholders Kaag & Braassem Stakeholdersbijeenkomst Kaag & Braassem (pdf)
25 juni 2019 Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg Verslag vrijwilligersorganisatie (pdf)
19 juni 2019

Tweede bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Onderwerp: Gesprek aanbieders Huishoudelijke ondersteuning

Presentatie marktverkenning

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Verslag marktverkenning welzijn en zorg (pdf)

Vragen en antwoorden tweede marktverkenning (pdf)

13 juni 2019 Bijeenkomst voor stakeholders (betrokken organisaties) Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Stakeholdersbijeenkomst Zorg en Welzijn Rijnstreek (pdf)

Presentatie stakeholdersbijeenkomst 13 juni (pdf)

29 mei 2019 Eerste bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Begrippenlijst contractering welzijn & zorg (pdf)

Verslag verkenning welzijn & zorg (pdf)

Presentatie marktverkenning (pdf)

Vragen en antwoorden eerste marktverkenning (pdf)

27 mei 2019 Bijeenkomst voor aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties) over Basisvoorzieningen en Preventie

Aanwezigen (organisaties en medewerker) pdf)

Verslag verkenning basis & preventie (pdf)

mei-september 2019 Gesprekken met inwoners/zorggebruikers (klanten)  
18 april 2019 Start aanmelden voor de marktverkenningsbijeenkomsten Zie agendapunt 7
Collegebesluitenlijst 9 april 2019
Toelichting op besluit en ondertekende raadsbrief
16 april 2019 Collegebesluit start participatietraject  

 

Vragen?

Heeft u vragen over de aanbesteding? Mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.