Sociaal domein 2021

De aanbesteding Sociaal Domein is als gevolg van de Corona-maatregelen uitgesteld. Het college heeft besloten om tot in ieder geval 1 juli 2021 door te gaan met de huidige partners die hulp en ondersteuning leveren. Lees hier meer over in het nieuwsbericht 'Gemeente langer door met huidige partners sociaal domein'.

Eind 2020 lopen veel bestaande afspraken tussen gemeente Alphen aan den Rijn en aanbieders in het sociaal domein af. Daarnaast is de gemeente vanaf begin 2021 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijke zorg.

Alle partijen worden betrokken

Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden worden uitgenodigd om mee te denken over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren?

Dit participatietraject doet gemeente Alphen aan den Rijn gedeeltelijk samen met de andere Rijnstreek-gemeenten: Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Vernieuwde planning

Het traject van de aanbestedingen en subsidies van het Sociaal Domein 2021 was in volle gang. Huidige partners en de Rijnstreekgemeente waren bij dit traject nauw betrokken. Met bijeenkomsten en marktconsultaties zijn partners geïnformeerd en hebben zij meegedacht over het traject en de inhoud van de opdrachten. Door de COVID-19-pandemie is de situatie veranderd. De planning is aangepast in afstemming met huidige partijen en mogelijke nieuwe inschrijvers.

*Datum is onder voorbehoud van de ontwikkelingen van COVID-19 en wat dit betekent voor de partijen.

Planning

Datum Onderwerp Stukken
Januari 2022*

Ingangsdatum Contract Ondersteuning

 
Januari 2022* Ingangsdatum Contract Ondersteuning Wonen  
Januari 2022* Ingangsdatum Contract Hulpmiddelen  
Januari 2022* Ingangsdatum Contract Huishoudelijke Ondersteuning  
Juli 2021* Ingangsdatum Contract Wet Inburgering  
Juli 2021* Ingangsdatum Subsidieverlening Preventie  
Juli 2021* Ingangsdatum subsidieverlening Voorschoolse Educatie(VE), Leesbevordering en ouderbetrokkenheid  
April 2021* Verwachtte publicatie aanbesteding Wmo Hulpmiddelen  
Maart 2021* Verwachtte publicatie aanbesteding Huishoudelijke Hulp  
Januari 2021* Verwachtte publicatie aanbesteding Ondersteuning.  

november 2020

Derde marktconsultatie inkoop van de opdracht ondersteuning en ondersteuning met wonen, wordt op basis van input uit de eerdere bijeenkomsten besloten om toe te voegen.

De bijeenkomst zal (indien gewenst) plaatsvinden op maandag 23 november 2020. Tijd: 15.00 tot 17.00 uur, digitale of fysieke locatie volgt.

 
oktober 2020

Tweede marktconsultatie inkoop van de opdracht ondersteuning en ondersteuning met wonen.

Onderwerp:

 • Informatievoorziening
 • Verantwoording en monitoring, waaronder indicatoren en informatiegestuurd werken

Maandag 19 oktober 2020. Tijd: 15.00 tot 17.00 uur, digiale of fysieke locatie volgt,

Aanmelden >>

 
september 2020

Eerste marktconsultatie inkoop van de opdracht ondersteuning en ondersteuning met wonen.

Onderwerp:

 • Terugblik: waar waren we mee bezig
 • De inhoud van de (gewijzigde) opdracht
 • Impact van het Corona virus (kansen/uitdagingen)

Maandag 14 september 2020. Tijd: 15.00 tot 17.00 uur, digitale of fysieke locatie volgt.

Aanmelden >>

 
September 2020*

Verwachtte publicatie subsidieregelingen Voorschoolse Educatie (VE), Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid, en Preventie. 

Verwachtte publicatie aanbesteding Wet Inburgering

 
juni 2020

Op 22 juni 2020 vond de digitale informatiebijeenkomst subsidieregeling Preventie 2021 plaats.

Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn partijen geïnformeerd subsidieregeling.

Van deze bijeenkomst is een opname gemaakt. Wilt u de opname bekijken of terugkijken? Stuurt u dan een e-mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

 

Informatiebijeenkomst 22 juni 2020 (pdf)

Informatiebijeenkomst Preventie (pdf)

Back on Track (pdf)

juni 2020

Op 8 juni 2020 heeft een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid 2021.

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn geïnteresseerde partijen bijgepraat over enkele kleine wijzigingen met betrekking tot de subsidieregeling en de planning voor publicatie en subsidieaanvragen. Er is geen opname van deze bijeenkomst.

Presentatie informatiebijeenkomst (pdf)

Vragen informatiebijeenkomst (pdf)

 

Planning 16 april 2019 - 31 maart 2020
31 maart 2020 Van 16 januari tot en met 27 februari 2020 heeft de conceptsubsidieregeling Voorschoolse educatie, leesbevordering en ouderenbetrokkenheid Alphen aan den Rijn 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. De inspraak heeft niet geleid tot aanpassing van de subsidieregeling. Het eindverslag van de inspraakperiode wordt ook gepubliceerd in de definitieve subsidieuitvraag. Eindverslag inspraakperiode subsidieregeling voorschoolse educatie leesbevordering en ouderenbetrokkenheid (pdf)
3 maart 2020

Bijeenkomst “Samen komen we verder”

 • delen van ervaringen
 • kennismaken met nieuwe samenwerkingspartners
 • meedenken over de uitvoering van nieuwe subsidies en contracten 
Verslag bijeenkomst Samen komen we verder (pdf)
3 maart 2020

De aanbesteding Ondersteuning 2021-2024 ‘Gewoon dichtbij’ is gestart. De aanbestedingsstukken zijn 3 maart 2020 op TenderNed gepubliceerd.

Wij verwachten dat in juli 2020 duidelijk is wie de nieuwe uitvoeringspartij voor de Rijnstreekgemeenten zal zijn. De nieuwe uitvoeringspartij gaat vanaf 1 januari 2021 van start

Aanbestedingsstukken gepubliceerd op TenderNed (3 maart 2020) (via Negometrix).
  Extra achtergrondinformatie Opdracht Ondersteuning

Leidraad Samenwerking tot concurrenten (pdf)

Klantreis Dementie (pdf)

Toelichting klantreis dementie (pdf)

Rapportage regiobeeld dementie Zuid-Holland noord (pdf)

Advies oud en zelfstandig in 2030; een reisadvies (pdf)

3 februari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Presentatie contouren opdracht
 • Toelichting inkoopprocedure

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsulatie (pdf)

28 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Informatievoorzieningen
 • Verantwoording en monitoring: indicatoren

Concept indicatoren Bundel Ondersteuning (pdf)

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Mentimeter resultaten sessie indicatoren (pdf)

22 januari 2020 Openbare bijeenkomst bundel Huishoudelijke hulp

Verslag marktconsultatie huishoudelijke hulp (pdf)

Presentatie marktconsultatie huishoudelijke hulp (pdf)

20 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Visie, scope en afbakening integrale opdracht
 • Reëel budget onderzoek, budgetonderbouwing
 • Risicosessie

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

17 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel VVE

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf)

Verslag markconsultatie VVE (pdf)

16 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel Preventie

Marktconsultatie (pdf)

Presentatie marktconsultatie (pdf)

Verslag marktconsultatie preventie (pdf)

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf)

Aanwezige organisaties (pdf)

20 november 2019 Presentatie uitkomsten van inwonersonderzoeken

Heldere kaders (pdf)

Kadermatrices (pdf)

Kaartenset (pdf)

Ondersteuningsvoorzieningen Rijnstreek (pdf)

Eindrapportage Open Deuren (pdf)

20 november 2019 Marktconsultatie Kostprijsonderzoek bundel Ondersteuning

Presentatie marktconsultatie (pdf)

Verslag marktconsultatie (pdf)

Aanwezige organisaties (pdf)

29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Inburgering Verslag marktbijeenkomst inburgering (pdf)
29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Wmo-hulpmiddelen

Presentatie marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf)

Verslag marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf)

9 oktober tot 27 november 2019 Bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen voor het concretiseren van de bundels (opdrachten of subsidies) binnen het Sociaal Domein (sommige onderdelen samen met gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem).  
24 september 2019

College legt ter vaststelling het Beleidskader Sociaal Domein 2021 voor aan de gemeenteraad. De raad heeft in 2019 hierover vergaderd op:

 • 3 oktober informatiemarkt
 • 7 november raadscommissie
 • 21 november raadsvergadering

Beleidskader sociaal domein 2021 'Omdat het gewoon kan' (pdf)

Koersdocument zorglandschap Nieuwkoop 2021 (pdf)

Koersdocument Kaag en Braassem inkoop 2021 (pdf)

27 juni 2019 Bijeenkomst voor lokale stakeholders Kaag & Braassem Stakeholdersbijeenkomst Kaag & Braassem (pdf)
25 juni 2019 Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg Verslag vrijwilligersorganisatie (pdf)
19 juni 2019

Tweede bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Onderwerp: Gesprek aanbieders Huishoudelijke ondersteuning

Presentatie marktverkenning

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Verslag marktverkenning welzijn en zorg (pdf)

Vragen en antwoorden tweede marktverkenning (pdf)

13 juni 2019 Bijeenkomst voor stakeholders (betrokken organisaties) Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Stakeholdersbijeenkomst Zorg en Welzijn Rijnstreek (pdf)

Presentatie stakeholdersbijeenkomst 13 juni (pdf)

29 mei 2019 Eerste bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Begrippenlijst contractering welzijn & zorg (pdf)

Verslag verkenning welzijn & zorg (pdf)

Presentatie marktverkenning (pdf)

Vragen en antwoorden eerste marktverkenning (pdf)

27 mei 2019 Bijeenkomst voor aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties) over Basisvoorzieningen en Preventie

Aanwezigen (organisaties en medewerker) pdf)

Verslag verkenning basis & preventie (pdf)

mei-september 2019 Gesprekken met inwoners/zorggebruikers (klanten)  
18 april 2019 Start aanmelden voor de marktverkenningsbijeenkomsten Zie agendapunt 7
Collegebesluitenlijst 9 april 2019
Toelichting op besluit en ondertekende raadsbrief
16 april 2019 Collegebesluit start participatietraject  

Vragen?

Heeft u vragen over de aanbesteding? Mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.