Sociaal domein 2021

De aanbesteding Sociaal Domein is als gevolg van de coronamaatregelen uitgesteld. Het college heeft besloten om tot in ieder geval 1 juli 2021 door te gaan met de huidige partners die hulp en ondersteuning leveren. Lees hier meer over in het nieuwsbericht 'Gemeente langer door met huidige partners sociaal domein'.

Eind 2020 lopen veel bestaande afspraken tussen gemeente Alphen aan den Rijn en aanbieders in het sociaal domein af. Daarnaast is de gemeente vanaf begin 2021 ook verantwoordelijk voor de inburgering van statushouders en de maatschappelijke zorg.

Alle partijen worden betrokken

Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders, nieuwe aanbieders en andere betrokken organisaties, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden worden uitgenodigd om mee te denken over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Wat gaat goed en willen we behouden? Wat kan beter en hoe kunnen we dat het best organiseren?

Dit participatietraject doet gemeente Alphen aan den Rijn gedeeltelijk samen met de andere Rijnstreek-gemeenten: Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Vernieuwde planning

Het traject van de aanbestedingen en subsidies van het Sociaal Domein 2021 was in volle gang. Huidige partners en de Rijnstreekgemeente waren bij dit traject nauw betrokken. Met bijeenkomsten en marktconsultaties zijn partners geïnformeerd en hebben zij meegedacht over het traject en de inhoud van de opdrachten. Door de COVID-19-pandemie is de situatie veranderd. De planning is aangepast in afstemming met huidige partijen en mogelijke nieuwe inschrijvers.

*Datum is onder voorbehoud van de ontwikkelingen van COVID-19 en wat dit betekent voor de partijen.

Planning

Datum Onderwerp Stukken
Januari 2022*

Ingangsdatum Contract Ondersteuning

 
  Ingangsdatum Contract Ondersteuning Wonen  
  Ingangsdatum Contract Hulpmiddelen  
  Ingangsdatum Contract Huishoudelijke Ondersteuning  
Juli 2021* Ingangsdatum Contract Wet Inburgering  
  Ingangsdatum Subsidieverlening Preventie  
  Ingangsdatum subsidieverlening Voorschoolse Educatie(VE), Leesbevordering en ouderbetrokkenheid  
April 2021* Verwachtte publicatie aanbesteding Wmo Hulpmiddelen  
Maart 2021* Verwachtte publicatie aanbesteding Huishoudelijke Hulp  
Januari 2021* Verwachtte publicatie aanbesteding Ondersteuning.  

November 2020

Derde marktconsultatie inkoop van de opdracht ondersteuning en ondersteuning met wonen, wordt op basis van input uit de eerdere bijeenkomsten besloten om toe te voegen.

De bijeenkomst zal (indien gewenst) plaatsvinden op maandag 23 november 2020. Tijd: 15.00 tot 17.00 uur, digitale of fysieke locatie volgt.

 

28 oktober 2020

Verdiepend gesprek Monitoring en verantwoording

De Rijnstreekgemeenten vinden het belangrijk dat haar uitvoerders optimaal gericht zijn op het bijdragen aan maatschappelijke effecten. Daarbij gaat het over twee vragen:
    ⦁ Doen we de goede dingen?
    ⦁ Doen we de dingen goed?
Dit vereist dat goed nagedacht wordt over o.a. de eisen en (wederzijdse) verwachtingen en de informatie die nodig is om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden.

De Rijnstreekgemeenten organiseren hierover een verdiepend gesprek met maximaal zes aanbieders (1 persoon per aanbieder). Dit gesprek vindt digitaal plaats op 28 oktober 2020 van 10:00 tot 11:30 uur en wordt begeleid door Radar Advies. Het uitgangspunt is om een mix van huidige en nieuwe aanbieders aan de digitale tafel te hebben. Daarbij kijken we ook naar omvang en specialisme van de aanbieders. Bij meer dan zes aanmeldingen gaan wij op grond van dit uitgangspunt een optimale mix van aanbieders selecteren. De uitkomsten van het verdiepende gesprek worden meegenomen en getoetst in de marktconsultatie van 23 november 2020.

Aanmelden voor het verdiepende gesprek kan tot maandag 19 oktober 9.00 uur via sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl. Graag de naam met daarbij het emailadres opgeven van de persoon die kan deelnemen.

 

19 tot 28 oktober 2020

Schriftelijke consultatieronde over perceel 2 Ondersteuning met wonen

De ondersteuning in perceel 2 wordt gegeven op een specifiek daarvoor geschikte en bestemde woonlocatie of op een tijdelijke opvangplek. Over deze woonlocatie of opvangplek willen we graag een aantal vragen voorleggen om te komen tot een realistische opdrachtbeschrijving. Deze schriftelijke consultatieronde houden wij van 19 tot 28 oktober.

Aanmelden voor de schriftelijke consultatieronde kan tot maandag 19 oktober 9.00 uur via sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl. Graag de naam met daarbij het emailadres opgeven van de persoon die de vragenlijst zal invullen.

 
Oktober 2020

Tweede marktconsultatie Ondersteuning en Wonen

De onderwerpen:
⦁    Toegang als onderdeel van perceel 1 Ondersteuning
⦁    Betaling en contractvorm perceel 2 Ondersteuning met Wonen
⦁    Proces van monitoring en verantwoording

De Rijnstreekgemeenten hebben deze marktconsultatie op 19 oktober 2020 online gehouden. 
Naar aanleiding hiervan willen wij u enkele verdiepende vragen stellen met betrekking tot Perceel 2 Ondersteuning met Wonen. 

Via de volgende link kunt u de vragen vinden en beantwoorden. Wanneer u op de link klikt, geven wij u eerst wat meer informatie over de vragen en de achtergrond. Wij nemen uw antwoorden anoniem op. De uitkomsten van deze schriftelijke consulatie nemen wij mee in de marktconsulatie van 23 november. 

Voor vragen kunt u contact opnemen via: sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

 

 

September 2020

Eerste marktconsultatie inkoop van de opdracht ondersteuning en ondersteuning met wonen.

Onderwerp:

 • Terugblik: waar waren we mee bezig
 • De inhoud van de (gewijzigde) opdracht
 • Impact van het Corona virus (kansen/uitdagingen)

De Rijnstreekgemeenten hebben deze marktconsultatie op 14 september 2020 online gehouden. 

Vragen eerste marktconsulatie opdracht Ondersteuning en Ondersteuning met Wonen, maandag 14 september 2020.pdf

Antwoorden mentimeter Corona.pdf

14 september 2020 - Presentatie marktconsultatie Ondersteuning en Ondersteuning met wonen.pdf

 

Op 15 september 2020 heeft het samenwerkingsverband Holland Rijnland de aanbesteding Inburgering gepubliceerd. De Rijnstreek gemeenten (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) zijn aangesloten bij deze aanbesteding voor de Onderwijs-route MBO.

De documenten zijn te vinden op Tenderned.

Vragen over deze aanbesteding kunnen worden gericht aan info@servicepunt71.nl.

 
 

De aanbesteding Inburgering voor de B1-leerroute en de Z-leerroute is gepubliceerd op 14 september 2020. De aanbestedingsstukken zijn te vinden op Negometrix  

Vragen over deze aanbesteding kunnen worden gestuurd naar inkoop@alphenaandenrijn.nl.

 
 

Geïnteresseerde partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor één of meerdere deelsubsidies in het kader van de Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021. Informatie over de (deel)subsidies en het aanvraagproces vindt u in de Subsidieuitvraag.

De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 4 november 2020 zijn ingediend per e-mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

Tot en met 16 september konden geïnteresseerde partijen vragen stellen over de Subsidieuitvraag Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021.

Subsidieuitvraag Subsidieregeling Voorschoolse educatie, leesbevordering en ouderenbetrokkenheid (pdf)

Aanvraagformulier subsidie (docx)

Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021 (Overheid.nl)

Nota van Inlichtingen Subsidieuitvraag Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid (pdf)  

 

Subsidieuitvraag Preventie

Geïnteresseerde partijen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor één of meerdere deelsubsidies in het kader van de Subsidieregeling Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021. Informatie over de (deel)subsidies en het aanvraagproces vindt u in de Subsidieuitvraag.

De subsidieaanvraag moet uiterlijk op 4 november 2020 zijn ingediend per e-mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

Tot en met 9 oktober konden geïnteresseerde partijen vragen stellen naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen over de Subsidieuitvraag Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021.

Per ongeluk zijn enkele vragen uit de 2e Nota van Inlichtingen weggevallen.
Bijgaand vindt u de complete 2e Nota van Inlichtingen. 
 

Subsidieuitvraag Subsidieregeling Preventie (pdf)

Aanvraagformulier subsidie (docx)

Subsidieregeling Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021 (Overheid.nl)

Nota van Inlichtingen Subsidieuitvraag Preventie (pdf)


2e Nota van Inlichtingen

Juni 2020

Op 22 juni 2020 vond de digitale informatiebijeenkomst subsidieregeling Preventie 2021 plaats.

Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn partijen geïnformeerd subsidieregeling.

Van deze bijeenkomst is een opname gemaakt. Wilt u de opname bekijken of terugkijken? Stuurt u dan een e-mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

 

Informatiebijeenkomst 22 juni 2020 (pdf)

Informatiebijeenkomst Preventie (pdf)

Back on Track (pdf)

 

Op 8 juni 2020 heeft een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid 2021.

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn geïnteresseerde partijen bijgepraat over enkele kleine wijzigingen met betrekking tot de subsidieregeling en de planning voor publicatie en subsidieaanvragen. Er is geen opname van deze bijeenkomst.

Presentatie informatiebijeenkomst (pdf)

Vragen informatiebijeenkomst (pdf)

 

Planning 16 april 2019 - 31 maart 2020
31 maart 2020 Van 16 januari tot en met 27 februari 2020 heeft de conceptsubsidieregeling Voorschoolse educatie, leesbevordering en ouderenbetrokkenheid Alphen aan den Rijn 2021 ter inzage gelegen voor inspraak. De inspraak heeft niet geleid tot aanpassing van de subsidieregeling. Het eindverslag van de inspraakperiode wordt ook gepubliceerd in de definitieve subsidie-uitvraag. Eindverslag inspraakperiode subsidieregeling voorschoolse educatie leesbevordering en ouderenbetrokkenheid (pdf)
3 maart 2020

Bijeenkomst “Samen komen we verder”

 • delen van ervaringen
 • kennismaken met nieuwe samenwerkingspartners
 • meedenken over de uitvoering van nieuwe subsidies en contracten 
Verslag bijeenkomst Samen komen we verder (pdf)
3 maart 2020

De aanbesteding Ondersteuning 2021-2024 ‘Gewoon dichtbij’ is gestart. De aanbestedingsstukken zijn 3 maart 2020 op TenderNed gepubliceerd.

Wij verwachten dat in juli 2020 duidelijk is wie de nieuwe uitvoeringspartij voor de Rijnstreekgemeenten zal zijn. De nieuwe uitvoeringspartij gaat vanaf 1 januari 2021 van start

Aanbestedingsstukken gepubliceerd op TenderNed (3 maart 2020) (via Negometrix).
  Extra achtergrondinformatie Opdracht Ondersteuning

Leidraad Samenwerking tot concurrenten (pdf)

Klantreis Dementie (pdf)

Toelichting klantreis dementie (pdf)

Rapportage regiobeeld dementie Zuid-Holland noord (pdf)

Advies oud en zelfstandig in 2030; een reisadvies (pdf)

3 februari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Presentatie contouren opdracht
 • Toelichting inkoopprocedure

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsulatie (pdf)

28 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Informatievoorzieningen
 • Verantwoording en monitoring: indicatoren

Concept indicatoren Bundel Ondersteuning (pdf)

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Mentimeter resultaten sessie indicatoren (pdf)

22 januari 2020 Openbare bijeenkomst bundel Huishoudelijke hulp

Verslag marktconsultatie huishoudelijke hulp (pdf)

Presentatie marktconsultatie huishoudelijke hulp (pdf)

20 januari 2020

Marktconsultatie bundel Ondersteuning. De onderwerpen zijn:

 • Visie, scope en afbakening integrale opdracht
 • Reëel budget onderzoek, budgetonderbouwing
 • Risicosessie

Verslag marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

Presentatie marktconsultatie Ondersteuning (pdf)

17 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel VVE

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf)

Verslag markconsultatie VVE (pdf)

16 december 2019 Openbare bijeenkomst bundel Preventie

Marktconsultatie (pdf)

Presentatie marktconsultatie (pdf)

Verslag marktconsultatie preventie (pdf)

Uitslag mentimeter marktconsultatie (pdf)

Aanwezige organisaties (pdf)

20 november 2019 Presentatie uitkomsten van inwonersonderzoeken

Heldere kaders (pdf)

Kadermatrices (pdf)

Kaartenset (pdf)

Ondersteuningsvoorzieningen Rijnstreek (pdf)

Eindrapportage Open Deuren (pdf)

20 november 2019 Marktconsultatie Kostprijsonderzoek bundel Ondersteuning

Presentatie marktconsultatie (pdf)

Verslag marktconsultatie (pdf)

Aanwezige organisaties (pdf)

29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Inburgering Verslag marktbijeenkomst inburgering (pdf)
29 oktober 2019 Marktconsultatie bundel Wmo-hulpmiddelen

Presentatie marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf)

Verslag marktverkenning Wmo hulpmiddelen 2021 (pdf)

9 oktober tot 27 november 2019 Bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen voor het concretiseren van de bundels (opdrachten of subsidies) binnen het Sociaal Domein (sommige onderdelen samen met gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem).  
24 september 2019

College legt ter vaststelling het Beleidskader Sociaal Domein 2021 voor aan de gemeenteraad. De raad heeft in 2019 hierover vergaderd op:

 • 3 oktober informatiemarkt
 • 7 november raadscommissie
 • 21 november raadsvergadering

Beleidskader sociaal domein 2021 'Omdat het gewoon kan' (pdf)

Koersdocument zorglandschap Nieuwkoop 2021 (pdf)

Koersdocument Kaag en Braassem inkoop 2021 (pdf)

27 juni 2019 Bijeenkomst voor lokale stakeholders Kaag & Braassem Stakeholdersbijeenkomst Kaag & Braassem (pdf)
25 juni 2019 Bijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties Welzijn en Zorg Verslag vrijwilligersorganisatie (pdf)
19 juni 2019

Tweede bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Onderwerp: Gesprek aanbieders Huishoudelijke ondersteuning

Presentatie marktverkenning

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Verslag marktverkenning welzijn en zorg (pdf)

Vragen en antwoorden tweede marktverkenning (pdf)

13 juni 2019 Bijeenkomst voor stakeholders (betrokken organisaties) Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Stakeholdersbijeenkomst Zorg en Welzijn Rijnstreek (pdf)

Presentatie stakeholdersbijeenkomst 13 juni (pdf)

29 mei 2019 Eerste bijeenkomst voor aanbieders Welzijn en Zorg, samen met gemeente Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Aanwezigen (organisaties en medewerkers) pdf)

Begrippenlijst contractering welzijn & zorg (pdf)

Verslag verkenning welzijn & zorg (pdf)

Presentatie marktverkenning (pdf)

Vragen en antwoorden eerste marktverkenning (pdf)

27 mei 2019 Bijeenkomst voor aanbieders en stakeholders (betrokken organisaties) over Basisvoorzieningen en Preventie

Aanwezigen (organisaties en medewerker) pdf)

Verslag verkenning basis & preventie (pdf)

mei-september 2019 Gesprekken met inwoners/zorggebruikers (klanten)  
18 april 2019 Start aanmelden voor de marktverkenningsbijeenkomsten Zie agendapunt 7
Collegebesluitenlijst 9 april 2019
Toelichting op besluit en ondertekende raadsbrief
16 april 2019 Collegebesluit start participatietraject  

Vragen?

Heeft u vragen over de aanbesteding? Mail naar sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.