Bericht voor samenwerkingspartners en aanbieders (18 maart 2020)

Beste samenwerkingspartner of aanbieder,

De uitbraak van het Corona virus en alle beperkende maatregelen die dit met zich mee brengt vraagt veel van onze inwoners en van u.

Wij merken dat dit ook tot vragen leidt over de geplande subsidie-uitvragen Voorschoolse Educatie en Preventie in de gemeente Alphen aan den Rijn, de geplande aanbestedingen Huishoudelijke hulp (Alphen aan den Rijn), Hulpmiddelen (Rijnstreek) en de gepubliceerde aanbesteding Ondersteuning 2021-2024 (Rijnstreek). Wat betreft de aanbesteding Inburgering (Rijnstreek) wacht de planning nog op besluitvorming van het Rijk, deze laten we voor nu dan ook buiten beschouwing.

Vanuit gedeeld partnerschap en de gedeelde belangen voor onze inwoners melden en vragen we u het volgende.

  • De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten de geplande subsidie-uitvragen en de geplande aanbesteding Huishoudelijke hulp niet te publiceren in de maand maart. Binnen de Rijnstreekgemeenten is besloten de geplande aanbesteding Hulpmiddelen niet te publiceren in de maand maart.
  • Graag ontvangen we van u vóór woensdag 25 maart 9.00 uur een reactie op de volgende vragen:
    1. Welke knelpunten ziet u nu die een aanvraag/inschrijving in de komende 2-3 maanden in de weg staan?
    2. Wat adviseert u de gemeente(n) om nu concreet te doen met betrekking tot stappen en beoogde termijnen bij de subsidie-uitvragen en aanbestedingen sociaal domein?

In de huidige planning gaan we uit van aanvragen/inschrijvingen de komende 2-3 maanden en verlening/gunning in de maand juli. Graag aangeven voor welke subsidie-uitvraag/aanbesteding u deze vragen beantwoord. Mag natuurlijk ook per subsidie-
uitvraag/aanbesteding een aparte beantwoording.

U kunt uw reactie mailen naar: sociaaldomein2021@alphenaandenrijn.nl.

Wij streven er naar u maandag 30 maart 2020 te informeren over onze aanpak op basis van uw adviezen.

Voor wat betreft de reeds gepubliceerde aanbestedingsleidraad Ondersteuning 2021-2024 op Negometrix: de sluiting van het indienen van vragen voor de 1e vragenronde via Negometrix is verplaatst van dinsdag 31 maart 2020 9.00 uur naar dinsdag 14 april 2020 9.00 uur.

Wij horen graag van u en wensen u sterkte en gezondheid in deze onrustige tijd.

De projectteams Sociaal Domein 2021 van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop