Aangepaste dienstverlening van en in de gemeente

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het nieuwe coronavirus gelden in ieder geval tot 28 april 2020 en hebben ook effect op de dienstverlening van de gemeente Alphen aan den Rijn. Veel zaken kunt u gewoon thuis online regelen. U kunt alleen naar het gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. De inloopbalies zijn gesloten. Neem alleen bij spoed en dringende vragen contact op met 14 0172. Heeft u verkoudheidsverschijnselen, stel dan uw bezoek uit.

De maatregelen om het coronavirus terug te dringen beinvloeden ons dagelijks leven. Ook die van onze medewerkers. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk door, maar wel in aangepaste vorm. Daarvoor vragen we uw begrip en medewerking.

Voor de komende weken geldt:

 • Regel uw zaken thuis online op alphenaandenrijn.nl. Dit kan 24/7.
 • Geef ook meldingen openbare ruimte (bijvoorbeeld volle prullenbakken en losse stoeptegels) online door. Gevaarlijke situaties krijgen prioriteit.
 • Kom alleen naar het gemeentehuis als u een afspraak heeft. De inloopbalies zijn gesloten. Maak alleen een afspraak als dit noodzakelijk is. Dit geldt ook voor het ophalen van uw paspoort, ID-kaart en rijbewijs. Bekijk hiervoor de contactpagina.
 • Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? Verzet de afspraak en kom als u weer beter bent.
 • De studiezaal van het gemeentearchief is gesloten. Er kunnen geen archiefstukken worden ingezien. Voor de aanvraag van een bouwdossier kunt u contact opnemen via 0172-465265 of gemeentearchief@alphenaandenrijn.nl

Aanvullende informatie

Afvalinzameling en afval wegbrengen
 • De afvalinzameling gaat gewoon door volgens normale planning. Het is belangrijk om onze gemeente schoon te houden. Bekijk de afvalkalender voor de ophaaldagen.
 • Het afvalbrengstation Ecopark De Limes blijft open maar het is erg druk. Kom zoveel mogelijk in de daluren ('s ochtends) en niet op zaterdag. Er worden maximaal 5 voertuigen met maximaal 2 inzittenden tegelijk toegelaten. 
 • U kunt een afspraak maken om grof huishoudelijke afval en grof tuinafval op te laten halen.
Begraafplaatsen De begraafplaatsen blijven open. 
Evenementen en bewonersavonden Alle evenementen en bewonersavonden worden tot 1 juni 2020 geannuleerd.
Huwelijken en trouwlocaties

Veel bruidsparen kiezen ervoor om te annuleren of verzetten zelf hun huwelijk al. Ceremoniële huwelijken in het Oude Raadhuis en op buitenlocaties kunnen doorgaan met een maximum van 30 personen: de trouwambtenaar, bode, het bruidspaar en 26 gasten, inclusief getuigen. Daarmee kan voldoende worden ingespeeld op de maatregelen die in acht genomen moeten worden. Voor kosteloze huwelijken en korte ceremonies mogen alleen ouders, getuigen en eventuele kinderen meekomen.

Kamperen en overnachten

Overnachten op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, slaaphuisjes en jachthavens is niet meer toegestaan.

Kinderen en noodopvang Kinderopvang en onderwijs zijn als gevolg van de maatregelen gesloten. In de meeste gevallen bieden zij nu noodopvang.
Markten De markten gaan (aangepast) door.
Naturalisatieceremonies

We vervangen de ceremonies gepland op 15 april en 27 mei 2020 in het gemeentehuis door het schriftelijk afleggen van een verklaring van verbondenheid.

Parkeerterreinen van stranden en recreatiegebieden De parkeerterreinen bij Zegersloot en het Bentwoud worden voor het weekend van 4 en 5 april 2020 gesloten. De stranden en recreatiegebieden zelf worden niet afgesloten.

Sanitaire voorzieningen (gemeentelijke)

De sanitaire voorzieningen bij de Zegerplas en bij de jachthaven in het Rijnhavengebied zijn gesloten.
Sportaccommodaties, zwembaden en kinderboerderijen Deze zijn in ieder geval tot en met 28 april 2020 gesloten.
Strooiwerkzaamheden vanwege gladheid Deze worden gewoon uitgevoerd: veiligheid is van groot belang.
Werkzaamheden in het openbaar groen
 • Het werken in het openbaar groen gaat door. Er zijn goede afspraken gemaakt over de werkomstandigheden. Bijvoorbeeld over de persoonlijke hygiëne, bezetting van de voertuigen, werken in kleine teams en spreiding van de teams in de gemeente. 
 • Juist in deze periode is er veel plantwerk geleverd dat de grond in moet (bijvoorbeeld een grote hoeveelheid bomen die vanwege het niet doorgaan van de boomfeestdag gepoot worden). Ook is er een achterstand in het maaien van gazons vanwege de zeer natte ondergrond door de lange regenperiode.
Winkels  Winkels worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
Hoorzittingen Commissie Bezwaarschriften en Extern Adviseurs

In verband met landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, en in lijn met de werkwijze van Rechtbanken, annuleren zowel de Commissie Bezwaarschriften als de Extern Adviseurs van de Gemeente Alphen aan den Rijn alle hoorzittingen die niet als urgent worden beschouwd. Onder urgent wordt bijvoorbeeld verstaan: urgentieverklaring huisvesting en noodzakelijke voorziening voor 1e levensbehoefte. Hiervoor kunnen alternatieve communicatiemiddelen worden ingezet.

Raadvergaderingen

De gemeenteraad vergadert tijdelijk digitaal:


 •