Nieuws updates maatregelen Alphen aan den Rijn

De landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen hebben grote consequenties voor iedereen, maar zijn noodzakelijk. Gemeente Alphen aan den Rijn roept dan ook iedereen op om zich hieraan te houden. 

 Algemene informatie over het coronavirus (COVID-19)

Actuele informatie van de gemeente

Aangepaste dienstverlening van en in de gemeente

Wegwijzer voor ondernemers 

Dienstverlening partners

Nieuwsberichten

3 april 2020:

Recreatief nachtverblijven en gemeenschappelijk sanitair verboden

De ‘3e noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden’ is uitgebreid met twee aanvullingen. Op dit moment geldt een verbod op recreatief en toeristisch nachtverblijf. Ook is het openhouden van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen verboden.

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook met mooi weer

Het eerste lenteweekend komt eraan, toch blijft de dringende oproep: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor boodschappen of om een frisse neus te halen, maar niet om te recreëren. Vanwege het verwachte mooie weer dit weekend en mogelijke drukte sluit Gemeente Alphen aan den Rijn uit voorzorg de parkeerplaatsen bij Park Zegersloot en Bentwoud af. 

Steunfonds voor non-profit organisaties

Organisaties die afhankelijk zijn van subsidie of ondersteuning van de gemeente en als gevolg van de Coronacrisis inkomsten zien wegvallen, kunnen een beroep op dit steunfonds doen.  

1 april 2020:

Aanvulling 3e Noodverordering COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden (pdf)

Een verbod op het aanbieden van recreatief nachtverblijf. Een verbod om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. De sanitaire voorzieningen bij de Zegerplas en bij de jachthaven in het Rijnhavengebied zijn daarom gesloten.

Burgemeester spreekt medeleven uit naar nabestaanden

In een interview met Studio Alphen heeft burgemeester Liesbeth Spies (CDA) voor het eerst gereageerd op de dood van een inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn door het coronavirus. 

Bereikbaarheid en dienstverlening gemeente rond de feestdagen

De gemeente is gesloten op Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag en 5 mei. Kijk voor de gewijzigde afvalophaaldagen op de afvalkalender.

Videoboodschap Leo Maat: Cultuur leeft altijd door

Ook de cultuursector heeft het zwaar. Maar: "cultuur leeft altijd door. Ook nu zien we mooie initiatieven", aldus wethouder Leo Maat.

Kabinet verlengt maatregelen in de aanpak van het coronavirus t/m 28 april 2020

Alle bestaande maatregelen blijven van kracht t/m 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Alleen samen krijgen we corona onder controle, dus draag bij en houd je aan de maatregelen. Blijf zoveel mogelijk thuis, ga alleen boodschappen doen en volg de instructies van de winkel waar je bent, laat je favoriete eten thuisbezorgen en houd 1,5 meter afstand tot anderen. Voor het aanstaande Paasweekeinde/meivakantie is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Er kunnen boetes worden opgelegd als mensen zich niet aan de maatregelen houden en bijvoorbeeld onvoldoende afstand houden of zich in groepen op straat begeven. Gemeente Alphen aan den Rijn volgt deze landelijke richtlijnen. Deze vindt u op www.rijksoverheid.nl

31 maart 2020:

Burgerzaken op zaterdag gesloten

Vanwege de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werkt Burgerzaken op dit moment alleen op afspraak: dit geldt ook op zaterdag.

Hulp nodig, of juist iets doen voor een ander?

Op de coronanieuws-pagina op AllesinAlphen.nl vindt u een overzicht van (bewoners)initiatieven en berichtgeving van maatschappelijke organisaties in onze gemeente.

Videoboodschap Gerard van As: Steun Lokale ondernemers

Wethouder Gerard van As roept alle inwoners op om lokale ondernemers te steunen en vooral gebruik te maken van de creatieve oplossingen die zij hebben bedacht om hun zaak draaiende te houden.

28 maart 2020:

Videoboodschap Kees van Velzen: 'De kwekerijsector heeft het zwaar'

Ook de kwekerijsector heeft het zwaar. Wethouder Van Velzen steekt de kwekers met onderstaande vlog een hart onder de riem.

27 maart 2020:

Burgemeester Spies: Op dit moment genoeg ziekenhuiscapacitiet en IC-bedden in onze regios (Studio Alphen)

Het aantal ziekenhuisopnames in de provincie Zuid-Holland loopt relatief snel op ten opzichte van andere provincies in Nederland. Er is volgens burgemeester Liesbeth Spies (CDA) nog geen reden tot paniek.

26 maart 2020:

Derde noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden (pdf)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, burgemeester Lenferink, heeft vandaag de 3e noodverordening COVID-19 ondertekend. Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die afgelopen dagen door het kabinet zijn afgekondigd. De 2e noodverordening komt bij deze te vervallen.

Ecopark: ruimere openingstijden, betalen uitgesteld

De ingangsdatum voor het betalen van bepaalde soorten afval op het Ecopark is verschoven naar 1 mei 2020. Verder is het Ecopark vanaf 30 maart tijdelijk ook open op maandagen van 8.00 tot 16.00 uur.

Videoboodschap wethouder Han de Jager: 'Zie om naar elkaar'

Wethouder Han de Jager roept op om aandacht te hebben voor de mensen die alleen zijn in deze periode, en bij het belangrijke werk dat onze zorgmedewerkers voor ons allemaal doen.

25 maart 2020:

Wijziging zaterdagmarkten 28 maart en 4 april 2020 

Op deze markten zijn dan alleen de food-ondernemers aanwezig, omdat food tot de eerste levensbehoeften behoort. De kramen staan verspreid over de markt opgesteld. 

Klanten Voedselbank geholpen tijdens coronacrisis

Tot 6 april krijgen de 200 gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank wekelijks een financiële bijdrage, om zo toch boodschappen te kunnen blijven doen nu de voedselbank gesloten is.

Videoboodschap van burgemeester Liesbeth Spies

Burgemeester Liesbeth Spies roept op om samen de schouders eronder te zetten. "Houdt u zich aan de maatregelen, dan hoeven we niet nog ingrijpendere keuzes met elkaar te maken."

24 maart 2020:

Aangepaste dienstverlening afvalbrengstation Ecopark De Limes

Het Ecopark blijft open. Het is erg druk, dus kom zoveel mogelijk in de daluren 's ochtends en niet op zaterdag. Het afvalbrengstation is voorlopig weer op maandag open. Er kan ook een afspraak gemaakt worden voor het laten ophalen van grofvuil.

Verpleeghuizen en verzorgingstehuizen nemen maatregelen

De Verpleeghuizen en verzorgingstehuizen in de regio nemen maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. De instellingen zijn voorlopig gesloten en lassen hun activiteiten af.

Spreekuur De Binnenvest (opvang dak- en thuislozen) vervalt

Het spreekuur van De Binnenvest in Alphen aan den Rijn is tijdelijk komen te vervallen in verband met het coronavirus.

Aangescherpte maatregelen Corona (Rijksoverheid)

Maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Als gemeente volgen wij de landelijke maatregelen. Deze hebben ook effect op de dienstverlening van de gemeente.

19 maart 2020:

Open brief aan de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn

De burgemeester en fractievoorzitters van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn richten zich in een open brief tot alle inwoners.

Maatregelen voor ondernemers in Alphen aan den Rijn

Het coronavirus heeft enorme impact op ondernemers. Deze bijzondere crisis moeten we met elkaar aanpakken en daarom neemt de gemeente Alphen aan den Rijn extra maatregelen, in aanvulling op het landelijke pakket van de regering.

Gemeenteraad

Raadsactiviteiten zijn tot en met 6 april geannuleerd met uitzondering van de raadsvergadering van 26 maart. 

Brief aan onze kinderen

Burgemeester Liesbeth Spies en kinderburgemeester Elmehdi Sassa steken alle kinderen uit de gemeente Alphen aan den Rijn een hart onder de riem in deze vreemde tijd.

18 maart 2020:

Hoorzittingen van Commissie Bezwaarschriften en Extern Adviseurs gaan niet door

In verband met landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, en in lijn met de werkwijze van Rechtbanken, annuleren zowel de Commissie Bezwaarschriften als de Extern Adviseurs van de Gemeente Alphen aan den Rijn alle hoorzittingen die niet
als urgent worden beschouwd. Onder urgent wordt bijvoorbeeld verstaan: urgentieverklaring huisvesting en noodzakelijke voorziening voor 1e levensbehoefte. Voor de behandeling van urgentiezaken kunnen alternatieve communicatiemiddelen worden ingezet.

Tweede noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op basis van de aanvullende maatregelen van het ministerie maandagavond 16 maart met instemming van alle burgemeesters binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden een tweede noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening is gebaseerd op een landelijk afgesproken model. Hierdoor gelden in het hele land eenduidige regels. Deze nieuwe noodverordening geeft de voorzitter van de Veiligheidsregio een instrument om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken naleeft.

17 maart 2020:

Aangepast dienstverlening

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben ook effect op de dienstverlening van Gemeente Alphen aan den Rijn.

16 maart 2020:

Burgemeester Spies: “Deze situatie noopt tot samenwerking’’

Het kabinet heeft op 15 maart 2020 aanvullende maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen. De impact van deze maatregelen is groot. Kinderen gaan de komende drie weken niet naar school en onder andere horecaondernemers, sport- en fitnessclubs moeten de deuren sluiten – en bovendien wordt gevraagd fysiek afstand van elkaar te houden. Deze maatregelen raken iedereen in onze gemeente.

15 maart 2020:

Reactie Burgemeester Spies op landelijk maatregelen

Burgemeester Spies: “Kijk naar elkaar om”. Het kabinet heeft vanmiddag bekend gemaakt dat de scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, kinderopvangcentra, eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs sluiten tot en met maandag 6 april om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen.

14 maart 2020:

Noodverordening Hollands Midden

Lees verder »

In alle gemeenten van de regio Hollands Midden geldt dat er nergens op één locatie meer dan 100 personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Dit geldt voor alle locaties behalve scholen en stations. Het een en ander is vastgelegd in een noodverordening die is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden sluit hiermee aan bij de oproep van de minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De noodverordening gaat in op zaterdag 14 maart om 20.00 uur en is van kracht tot en met 31 maart 2020.

De maatregel dat niet meer dan 100 personen tegelijk ergens aanwezig mogen zijn, geldt niet voor:

  • scholen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
  • kinderopvang
  • locaties en gebouwen bestemd voor het openbaar vervoer
  • locaties en gebouwen bestemd voor de publieke gezondheidszorg
  • reguliere activiteiten in bedrijven en instellingen voor zover het gaat om de mensen die er werken.

De voorzitter kan in een later stadium nog groepen, locaties en activiteiten uitsluiten van het verbod. Er komen nog dagelijks besmettingen van inwoners met het Covid-19 virus bij.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden Henri Lenferink: “Dit overkomt ons. We gaan ervan uit dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zelf volgens deze lijn handelen. Grote groepen die bij elkaar komen vergroten de kans op besmetting en dat willen we voorkomen. De noodverordening is er om in redelijkheid te kunnen optreden wanneer mensen zich onverhoopt niet aan de gedragslijn houden.

13 maart 2020:

Coronavirus: evenementen afgelast

Burgemeester Liesbeth Spies roept inwoners op om de maatregelen van het kabinet op te volgen.

Zaterdagmarkten gaan toch door

Om iedereen ruim de gelegenheid te bieden de dagelijkse boodschappen te doen, gaan de markten door. Dit geldt zowel voor de zaterdagmarkten als voor de weekmarkten in de hele gemeente Alphen aan den Rijn.

Geen zaterdagmarkten

Alle zaterdagmarkten in de gehele gemeente Alphen aan den Rijn gaan NIET door.

De markten op weekdagen gaan wel door. Dit onderscheid wordt gemaakt vanwege de grootte van de markten en de aantallen bezoekers. Op zaterdagen liggen die boven 100 bezoekers.

Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020.

12 maart 2020:

Aanvullende maatregelen

Het kabinet heeft vanmiddag extra maatregelen bekend gemaakt. Als gemeente volgen wij deze landelijke richtlijnen. De maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020. Deze vindt u op de www.rijksoverheid.nl.

Organisatoren zijn zelf verantwoordelijk voor het afzeggen van hun evenement en de communicatie daarover naar deelnemers en bezoekers.

Gemeente Alphen aan den Rijn organiseert de volgende evenementen, die op dit moment niet door gaan:

  • 13 maart Uitreiking Vrijwilligersprijs (wordt uitgesteld)
  • 14 maart Landelijke Opschoondag (wordt uitgesteld)
  • 18 maart Nationale Boomfeestdag (wordt uitgesteld)

2 maart 2020:

Eerste besmetting coronavirus in Alphen aan den Rijn

Op 2 maart 2020 is bij een inwoner van Alphen aan den Rijn een besmetting met het coronavirus (COVID-19) vastgesteld.