Noodopvang voor kinderen

Vanaf 11 mei is de kinderopvang (kinderdagverblijven, peuteropvang en gastouderopvang) weer geheel open, nadat deze in verband met de Corona maatregelen gesloten zijn geweest. Het basisonderwijs is vanaf 11 mei gedeeltelijk open. In de meeste gevallen betekent dit dat kinderen 2 hele dagen naar school gaan. 

Voor ouders in cruciale beroepen en vitale processen blijft de noodopvang doorlopen. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor het bieden voor noodopvang op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan. Voor en na schooltijd kunnen kinderen hiervoor terecht bij de kinderopvang, die eveneens noodopvang blijft bieden voor kinderen tussen de 0-4 jaar. 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Rijksoverheid.

Wanneer mag mijn kind naar de noodopvang? 

We verzoeken dringend om eerst te kijken of kinderen thuis opgevangen kunnen worden. De druk op de kinderopvang en de scholen is groot. Mocht dat niet lukken, dan kunnen kinderen waarvan in ieder geval één van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep naar een noodopvang. Via de website van de Rijksoverheid kunt u zien of u werkzaam bent in een cruciale beroepsgroep
Kinderen met ziekteverschijnselen mogen niet naar de noodopvang, kinderopvang en school. Zij blijven thuis. Zij blijven ook thuis indien gezinsleden ziekteverschijnselen hebben. Ook hierover vindt u meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Waar kan ik terecht met vragen over noodopvang? 

  • Ouders van schoolgaande kinderen kunnen hiervoor terecht bij hun eigen school. 
  • Ouders die gebruik maken van de kinderopvang kunnen terecht bij hun eigen kinderopvangorganisatie. 
  • Ouders die nog geen gebruik maken van de kinderopvang en die werkzaam zijn in cruciale en vitale beroepen kunnen terecht bij Junis Kinderopvang, klantenservice@junis.nl of 0172-745850. 
  • Voor noodopvang in de avonden, weekenden en dagen dat de kinderopvang en het onderwijs gesloten zijn, de zogenaamde 24 uurs noodopvang, kunnen ouders eveneens terecht bij Junis Kinderopvang, via klantenservice@junis.nl of 0172-745850. In het geval van spoedaanvragen zijn zij buiten kantoortijden bereikbaar op 06-82774251.

Gemeenten hebben van de Rijksoverheid de taak gekregen om de (24 uurs) noodopvang van kinderen met ouders in cruciale functies te coördineren. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de praktische uitvoering van deze coördinatie belegd bij de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang (WOK), waar Junis, Scope Scholengroep en Morgenwijzer onderdeel van uit maken. 

Wat zijn de kosten van noodopvang? 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan noodopvang voor kinderen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de compensatieregeling voor kinderopvang.