Bezoek aan het gemeentehuis

De balies in het gemeentehuis zijn alleen op afspraak open. U regelt uw zaken zoveel mogelijk online, of u neemt op een andere manier contact op.

  • U kunt online een afspraak maken of neem op een andere manier contact op
  • Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? En heeft u een afspraak bij de gemeente?
    Dan verzoeken wij u vriendelijk om de afspraak te wijzigen of te annuleren
  • Door de omstandigheden is het mogelijk dat wij contact met u opnemen om uw afspraak te verzetten
  • Er is geen zaterdagopenstelling.

Inzien van stukken

Wilt u stukken inzien, zoals omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, sloopmeldingen en -vergunningen, milieuvergunningen, verkeersbesluiten, drank- en horecavergunningen of evenementenvergunningen?
Maak dan eerst een afspraak of laat de stukken mailen. Bel hiervoor 14 0172.

De studiezaal van het gemeentearchief is sinds 19 mei weer (beperkt) open. Voorlopig kunt u voor bouwdossiers of andere stukken ook alleen op afspraak terecht, bel hiervoor (0172) 465 265 of mail naar gemeentearchief@alphenaandenrijn.nl.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad vergadert afwisselend digitaal en fysiek. Meer informatie vindt u in de vergaderkalender. Ook bij digitale vergaderingen kunt u inspreken. Mailt u met de griffie voor meer informatie. De openbare vergaderingen kunt u live volgen of achteraf terugkijken

Evenementen en bewonersavonden

Tot 1 september worden er geen evenementen en bewonersavonden gehouden.

Fysieke hoorzittingen Commissie Bezwaarschriften en Extern Adviseurs

Deze gaan niet door. Bezwaarschriften zullen schriftelijk worden afgedaan tenzij u specifiek aangeeft dat u gehoord wilt worden.