Noodopvang voor kinderen

Vanaf 8 juni 2020 is de noodopvang overdag gestopt en wordt er alleen nog noodopvang geboden in de avond/nacht/weekend aan kinderen waarvan één of beide ouders werken in de zorg (ziekenhuis, verpleging, verzorging, thuiszorg, ambulancezorg, militaire artsen en geneeskundigen en ondersteunend personeel, zoals schoonmaak).

Deze noodopvang wordt vooralsnog geboden tot 1 juli en is ook beschikbaar voor ouders die normaal gesproken geen gebruik maken van kinderopvang. 

Heeft u als ouder behoefte aan extra opvang? Dan kunt u dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. U leest hierover mee op de website van de Rijksoverheid

Waar kunt u noodopvang aanvragen? 

Voor het aanvragen van noodopvang voor de avond, nacht en/of het weekend, voor kinderen van ouders die in de zorg werken, kunt u terecht bij Junis Kinderopvang. Dit kan via e-mail klantenservice@junis.nl of telefoonnummer 0172-745850. In het geval van spoedaanvragen is Junis buiten kantoortijden bereikbaar op 06-82774251.

Wat zijn de kosten van noodopvang? 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan noodopvang in de avond, nacht en weekend voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de zorg.

Wat als uw kind klachten heeft

Heeft uw kind gezondheidsklachten? Lees dan meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid

Noodopvang tot 8 juni 2020

Vanaf 11 mei is de kinderopvang (kinderdagverblijven, peuteropvang en gastouderopvang) weer geheel open, nadat deze in verband met de Corona maatregelen gesloten zijn geweest. Het basisonderwijs is vanaf 11 mei gedeeltelijk open. In de meeste gevallen betekent dit dat kinderen 2 hele dagen naar school gaan. 

Voor ouders in cruciale beroepen en vitale processen blijft de noodopvang doorlopen. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor het bieden voor noodopvang op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan. Voor en na schooltijd kunnen kinderen hiervoor terecht bij de kinderopvang, die eveneens noodopvang blijft bieden voor kinderen tussen de 0-4 jaar. 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Rijksoverheid.

Wanneer mag mijn kind naar de noodopvang? 

We verzoeken dringend om eerst te kijken of kinderen thuis opgevangen kunnen worden. De druk op de kinderopvang en de scholen is groot. Mocht dat niet lukken, dan kunnen kinderen waarvan in ieder geval één van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep naar een noodopvang. Via de website van de Rijksoverheid kunt u zien of u werkzaam bent in een cruciale beroepsgroep
Kinderen met ziekteverschijnselen mogen niet naar de noodopvang, kinderopvang en school. Zij blijven thuis. Zij blijven ook thuis indien gezinsleden ziekteverschijnselen hebben. Ook hierover vindt u meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Waar kan ik terecht met vragen over noodopvang? 

  • Ouders van schoolgaande kinderen kunnen hiervoor terecht bij hun eigen school. 
  • Ouders die gebruik maken van de kinderopvang kunnen terecht bij hun eigen kinderopvangorganisatie. 
  • Ouders die nog geen gebruik maken van de kinderopvang en die werkzaam zijn in cruciale en vitale beroepen kunnen terecht bij Junis Kinderopvang, klantenservice@junis.nl of 0172-745850. 
  • Voor noodopvang in de avonden, weekenden en dagen dat de kinderopvang en het onderwijs gesloten zijn, de zogenaamde 24 uurs noodopvang, kunnen ouders eveneens terecht bij Junis Kinderopvang, via klantenservice@junis.nl of 0172-745850. In het geval van spoedaanvragen zijn zij buiten kantoortijden bereikbaar op 06-82774251.

Gemeenten hebben van de Rijksoverheid de taak gekregen om de (24 uurs) noodopvang van kinderen met ouders in cruciale functies te coördineren. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de praktische uitvoering van deze coördinatie belegd bij de Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang (WOK), waar Junis, Scope Scholengroep en Morgenwijzer onderdeel van uit maken. 

Wat zijn de kosten van noodopvang? 

Er zijn geen extra kosten verbonden aan noodopvang voor kinderen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de compensatieregeling voor kinderopvang.