Meldingen

 • Afval & Zwerfvuil

  Afval hoort niet op straat. Geef het door als u zwerfvuil ziet liggen dat u niet zelf kunt opruimen.

 • Bomen & Groen

  Gevaarlijke situaties of overlast van takken, bomen, struiken, groenstroken en grasvelden melden bij de gemeente.

 • Verloren of gevonden voorwerp

  Een verloren of gevonden voorwerp kunt u laten registreren bij de gemeente.

 • Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen

  U meldt de vermissing direct online. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen.

 • Geluid-, stank- & bouwoverlast

  Geluidoverlast, stank, bouwoverlast, verkeer- en/of vliegtuiglawaai melden.

 • Ongedierte

  De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond en als er risico is op een plaag.

 • Water

  Als u ziet dat er iets niet in orde is op, in of langs het water dan kunt u dit melden.

 • Rioolverstopping

  Rioolverstopping binnen het openbaar gebied meldt u bij de gemeente via 14 0172.

 • Klein evenement

  Een klein evenement bijv. een straat- of buurtfeest meldt u bij de gemeente. U heeft hiervoor geen vergunning nodig.

 • Woonfraude

  Als u vermoedt dat er in een huis te veel mensen wonen of er criminele activiteiten plaats vinden.

 • Wegen & Verkeer

  Melden van problemen zoals een gat in de weg, kapot verkeerslicht, onveilige situatie op straat.

 • Melding openbare ruimte

  Melden van problemen in uw woonomgeving zoals kapotte straatverlichting, kapotte speeltoestellen, een dood dier.

 • Discriminatie

  Als u zich gediscrimineerd voelt, dan kunt u dit melden bij Stichting iDb. U kunt ook anoniem een melding doen.

 • Fiets verwijderd?

  De gemeente verwijdert om verschillende redenen fietsen die op de openbare weg staan.