Meldingen

 • Melding openbare ruimte

  Melden van problemen in uw woonomgeving zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, hondenpoep, zwerfvuil.

 • Verloren of gevonden voorwerp

  Een gevonden of verloren voorwerp laten registreren bij de gemeente.

 • Geluid-, stank- & bouwoverlast

  Geluid- en stankoverlast en verkeerslawaai meldt u bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. Bouwoverlast meldt u bij de gemeente.

 • Ongedierte melden

  De gemeente bestrijdt alleen ongedierte (bijvoorbeeld muizen, ratten of wespennesten) op gemeentegrond en als er risico is op een plaag.

 • Waterkwaliteit, -onderhoud & -overlast

  Ziet u iets dat niet in orde is op, in of langs het water dan kunt u dat melden via Meldpuntwater.nl.

 • Fiets verwijderd?

  De gemeente verwijdert om verschillende reden fietsen.

 • Rioolverstopping

  Een verstopping van het riool binnen het openbaar gebied meldt u bij de gemeente via 14 0172.

 • Melding klein evenement

  Een kleinschalig evenement zoals een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of buurtbarbecue meldt u bij de gemeente. U heeft hiervoor geen vergunning nodig.

 • Woonfraude melden

  Als u vermoedt dat er in een huis te veel mensen wonen of er criminele activiteiten plaats vinden.

 • Discriminatie melden

  Als u zich gediscrimineerd voelt, dan kunt u dit melden bij Stichting iDb. U kunt ook anoniem een melding doen.

 • Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen

  Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen? U kunt dit direct online melden. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen.