Fiets verwijderd?

De gemeente plaatst gevonden fietsen die niet op slot staan op www.verlorenofgevonden.nl. Staat uw fiets hierbij? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0172.

Fietsen kunnen om verschillende redenen worden verwijderd. Hieronder staan een aantal opties:

Fietsen op het station

Rondom het NS station en in de fietsappel staan dagelijks fietsen fout geparkeerd. Hiervan ondervinden vooral ouderen, gehandicapten en hulpdiensten hinder. Fout geparkeerde fietsen worden gestickerd en bij nacontrole in de middag verwijderd en opgeslagen.

Gevaarlijk of hinderlijk geparkeerde fietsen

Als een fiets gevaarlijk of hinderlijk geparkeerd staat kan deze worden verwijderd. Denk hierbij aan fietsen die zijn neergezet voor nooduitgangen, ingang van een winkel of midden op een voetpad. Dit kan in sommige gevallen per direct gebeuren zonder eerst een waarschuwingssticker te plaatsen.

Fietsen in het openbaar groen

Fietsen die in het groen staan worden verwijderd. Deze worden eerst voorzien van een waarschuwingssticker. Daarna heeft de eigenaar 10 dagen de tijd zijn fiets te verwijderen. Na 10 dagen wordt de fiets door Toezicht en Handhaving verwijderd en opgeslagen.

Fietswrak

Fietswrakken die in het openbaar gebied of het station staan worden verwijderd. Deze wrakken worden eerst van een sticker voorzien. Daarna heeft de eigenaar nog 10 dagen de tijd heeft om zijn wrak weg te halen. Na deze 10 dagen haalt Toezicht en Handhaving het wrak weg en wordt hij opgeslagen.

U meldt een fietswrak op straat bij de gemeente. Deze zorgt ervoor dat de fiets wordt opgeruimd.

Fiets gestolen

Is uw fiets niet verwijderd maar gestolen? Doe dan aangifte bij de politie.