Melding klein evenement

Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeestje, een straatspeeldag of buurtbarbecue, dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel meldt u dit bij de gemeente.

 • meldt uw evenement uiterlijk 15 werkdagen van tevoren aan
 • het evenement vindt plaats op één dag tussen 09.00 en 23.00 uur
 • er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn
 • u mag maximaal 5 kleine objecten plaatsen (bijvoorbeeld: partytent, springkussen, podium, aggregaat). Elk object mag niet groter zijn dan 10 m2
 • het evenement vindt niet plaats op de weg, fietspad of openbare parkeerplaats
 • de weg blijft toegankelijk voor hulpdiensten (er is geen straatafzetting)
 • tijdens het evenement is een organisator aanwezig
 • er is geen muziek voor 09.00 uur en na 23.00 uur
 • u zorgt na afloop voor een schone straat

Voldoet u niet aan één van bovenstaande voorwaarden, dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Geen.

Vermeld op uw aanvraag:

 • reden van de aanvraag
 • omschrijf kort uw evenement
 • locatie, datum en begin- en eindtijd van het evenement.
 • u stuurt mee: situatietekening en vermeld indien van toepassing de te plaatsen objecten.

U logt in via DigiD of eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in.

Klein evenement melden »