Melding wegen en verkeer

Als u onderweg op straat iets tegenkomt waarvan u denkt dat het gemaakt of opgeruimd moet worden dan kunt u dat bij de gemeente melden.

Dat kan bijvoorbeeld gaan over een gat in de weg, losse stoeptegels, een verzakte straat of te hoge verkeersdrempel, of onkruid op het wegdek. Maar ook over een verkeerslicht dat niet werkt, een onveilige verkeersituatie, een beschadigd verkeersbord, of een beschadiging aan een tunnel of brug.

Bijzonderheden

  • Kleine gebreken in de buurt verhelpt de gemeente vaak snel. Duurt het langer dan 4 werkdagen, dan wordt u op de hoogte gehouden
  • Spoedgeval of gevaarlijke situatie? Bel dan 14 0172, ook na kantoortijden en in het weekend
  • Bij een reconstructie van een weg of een wijk duren werkzaamheden vaak langer dan een paar werkdagen.

Aanvraag

Vermeld bij uw melding zo duidelijk mogelijk:

  • de exacte plek
  • wat er aan de hand is
  • foto’s ter verduidelijking (indien van toepassing)

Melding doen »

U kunt inloggen met DigiD of zelf uw gegevens invullen. Anoniem melden kan ook.

De gemeente streeft ernaar om uw melding binnen 4 werkdagen in behandeling te nemen.