Ongedierte melden

De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond en als er risico is op een plaag in de gemeente (bijvoorbeeld ratten of muizen). U belt zelf een gespecialiseerd bedrijf als u last heeft van ongedierte (muizen, ratten, wespen, zilvervisjes, insecten).

  • de eikenprocessierups meldt u bij de gemeente. De gemeente zorgt voor de bestrijding van de rupsen in het openbaar gebied.
  • mollen zijn beschermwaardige dieren en worden niet bestreden. De gemeente herstelt alleen de schade op openbaar terrein die veroorzaakt is door mollen
  • muskus- of beverratten meld u op de website van Muskusrattenbeheer  

Ongedierte melden »


Ongedierte in de openbare ruimte kunt u ook telefonisch melden via telefoonnummer 140 172.