Waterbeheer

Water wordt door verschillende instanties beheerd:

Regenwater en rioolwater (in stedelijk gebied)

De gemeenten is verantwoordelijk voor het regenwater en rioolwater in stedelijk gebied. Het gemeentelijk beleid leest u in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2016 - 2020 (pdf, 7 MB).

Algemene informatie over rioleringen leest u op www.riool.info

Wat u moet doen bij een rioolverstopping leest u op de pagina Melding rioolverstopping.

Water in het landelijk gebied

Het waterschap beheert het water in landelijk gebied. Voor Alphen aan den Rijn is dit Hoogheemraadschap van Rijnland

Natuurlijk zwemwater

De Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het natuurlijk zwemwater. Informatie hierover is te vinden op de website van Provincie Zuid-Holland.

Drinkwater

Voor vragen of opmerkingen over drinkwater, neemt u contact op met Oasen.

Rivieren en meren

Rijkswaterstaat beheert het water in rivieren, meren en zeeën. Informatie hierover is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Zwemmen in open water in Alphen aan den Rijn

Zwemmen in open water kan in de Zegerplas (westzijde en zuidoever). De zwemwaterkwaliteit bekijkt u op www.zwemwater.nl

Melding, vraag of klacht over het waterbeheer

Een melding, vraag of klacht over het waterbeheer in Nederland meldt u via de website Meldpuntwater.nl