Woonfraude melden

De gemeente krijgt soms signalen die wijzen op woonfraude. De signalen komen van de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) of de politie. Voorbeelden zijn:

  • te veel bewoners en (brand-)onveilige situaties
  • illegale kamerverhuur in een gewone woning
  • hennepteelt, drugshandel, prostitutie of ander gebruik van de woning voor criminele doelen
  • post die de afzender retour krijgt
  • het niet in- of uitschrijven op een woonadres in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente (registratie van bewoners komt niet overeen met de bewoners die er ook echt wonen)

Vermoedt u woonfraude, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Dit kan ook anoniem.

Kosten

Geen.

Bijzonderheden

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont of iemand laat post op uw adres bezorgen? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten.