Vermoeden van dierenmishandeling

Is een dier in nood of gewond, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Bel dan het landelijke meldpunt 144. Dit meldnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Ook kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of bij spoed 112.

De verantwoordelijkheden van de handhaving op dierenwelzijn zijn verdeeld tussen de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de (dieren)politie, BOA's (Buitengewoon opsporingsambtenaren).

  • De LID handhaaft op gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden pony’s, paarden, ezels en pluimvee.
  • De NVWA handhaaft op landbouwhuisdieren, wilde dieren en hobbymatig gehouden runderen, varkens, geiten en schapen.
  • Dierenmishandeling en dierenverwaarlozing kunnen worden gemeld bij de (dieren)politie (144). De politie behandelt meldingen over de verzorging en huisvesting van gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwdieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit en komt in actie waar direct hulp nodig is. De politie kan de melding doorgeven aan de LID of NVWA die bestuursrechtelijk kunnen handhaven.