Snoeien van gemeentelijke bomen

In Alphen aan den Rijn staan ongeveer 46.000 gemeentelijke bomen. Om deze bomen gezond en veilig te houden, worden de meeste bomen elke 3 jaar gecontroleerd. We beoordelen de boom op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Als het nodig is, wordt er gesnoeid.

Welke bomen zijn aan de beurt?

De jaarlijkse controle en onderhoud vindt in 2020 en 2021 op de volgende locaties plaats:

  • Ridderveld 1
  • Kerk en Zanen

Worden alle bomen gesnoeid?

De controle vindt plaats van mei tot en met juli. Hierna wordt bepaald welke bomen worden gesnoeid. Bomen die een ‘aanvaardbaar beeld’ hebben worden niet gesnoeid.

Er zijn bomen die altijd worden teruggesnoeid:

  • Leibomen (bijv. linde) elk jaar teruggesnoeid. Dit zijn bomen waarvan de takken in een bepaalde horizontale richting geleid worden.
  • Gekandelaberde bomen (bijv. treurwilgen of platanen) worden om de 3 jaar teruggesnoeid. Kandelaberen is het afzagen van alle takken tot er alleen nog een stam en takstompen overblijven.  

Wanneer wordt er gesnoeid?

Snoeien wordt vooral gedaan om de groei van bomen te begeleiden en voor de veiligheid. Voor een vrije doorgang snoeien we langs voet- en fietspaden de onderste takken weg tot 2,5 meter hoogte. Bij wegen en pleinen snoeien we tot 4,5 meter (doorrijhoogte van bussen en vrachtwagens). Bij overlast van bomen snoeit de gemeente in de volgende gevallen:

  • als er een gevaarlijke situatie is
  • wanneer takken te laag hangen op fiets- en voetpaden, wegen en pleinen
  • als takken tegen een gevel aanslaan
  • als afgebroken takken of dode takken die dikker zijn dan 4 cm nog in de boom hangen
  • takken die hinderlijk over particuliere tuinen hangen. De takken worden gesnoeid. Bomen worden niet getopt of ingekort.

Let op: van 15 maart tot 15 juli is het broedseizoen. Ook dan worden bomen gesnoeid. Is er een nest aanwezig in de boom, dan wordt op een later tijdstip gesnoeid. Medewerkers die snoeien zijn in het bezit van een certificaat wet natuurbescherming.

Boomcontrole

De controle die we bij de Alphense bomen uitvoeren, heet VTA-inspectie (Visual Tree Assessment). We beoordelen de boom op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. Bomen die een gevaar zijn voor de omgeving komen op de gemeentelijke rooilijst. Als boom direct gevaar oplevert voor de omgeving, gaan we over op noodkap.  

Bomen die extra gecontroleerd worden

Bomen die meer risico lopen controleren we ieder jaar. Dat zijn bijvoorbeeld bomen langs autowegen, voetgangerszones of parkeerplaatsen. Ook grote oude bomen worden extra gecontroleerd.

Ziet u een gevaarlijke situatie? Meld dit de gemeente.

Melding doen »

Ervaart u overlast van bomen, kijk dan op de pagina overlast van bomen.