Plagen en ziekten

Ziekten en plagen horen bij de natuur. Soms leidt dit tot overlast of gevaarlijke situaties. In dat geval pakt de gemeente dat aan zonder gif te gebruiken.