Eikenprocessierups bestrijding

De eikenprocessierups kan van half mei tot augustus voor ongemak zorgen. Aanraking met de brandharen kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken. De gemeente bestrijdt de rupsen daarom actief.

Plekken met een hoog risico

Vanaf half april spuiten we met een biologisch middel op plekken waar veel mensen komen en waar het risico op overlast het grootst is. Bijvoorbeeld bij scholen en kinderdagverblijven, sport- en spelplekken, zorgcentra, fietsroutes binnen de bebouwde kom en parken. Preventief spuiten zorgt ervoor dat de rupsnesten zich niet verder ontwikkelen en er geen brandharen ontstaan. Daarnaast hebben we ongeveer 50 nestkastjes voor kool- en pimpelmezen opgehangen. Zij eten de rupsen.

Plekken met een middel en laag risico

Bij andere eikenbomen binnen de bebouwde kom en langs fietsroutes in het buitengebied zoeken we actief naar nesten en verwijderen ze. We verwachten dat de nesten grotendeels weg zijn voordat ze overlast veroorzaken. Met behulp van een hoogwerker zuigen we de nesten weg. Begin mei starten we met het zoeken en verwijderen van de nesten. In de gebieden waar minder mensen komen verwijderen we alleen nesten als deze gemeld worden.

Bekijk op de kaart waar nesten zijn aangetroffen en waar de risico's hoog, middel of laag zijn » 

Melden van de eikenprocessierups

Ziet u een nest met eikenprocessierupsen? Doe dan een melding via de website of via telefoonnummer 14 0172. Kies in het formulier bij 'Mijn melding gaat over' voor Dieren. Bij 'Omschrijving melding' geeft u aan dat het om de eikenprocessierups gaat. Help ons het nest snel te vinden en voeg een locatiefoto toe. Houd bij het maken van de foto voldoende afstand.

Melding doen »

De gemeente laat de nesten zo snel mogelijk verwijderen door een professioneel bedrijf. Voor het verwijderen van een nest op uw eigen terrein schakelt u zelf een een professioneel bedrijf in.