Natuur en milieu

 • Bomen verwijderen of snoeien

  Wanneer u overlast heeft van bomen of planten, u wilt weten of u een boom zonder vergunning mag kappen en hoe u plantenmateriaal of groot snoeiafval kunt afvoeren.

 • Nee/ja of nee/nee sticker

  Minder ongeadresseerde post ontvangen met een nee/ja of nee/nee sticker. Deze haalt u op in het gemeentehuis.

 • Snippergroen

  Grenst uw tuin aan ‘groene’ gemeentegrond dan kunt u misschien een groenstrook van de gemeente kopen.

 • Milieuregels voor uw bedrijf

  Een vergunningcheck doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Bodemonderzoek laten uitvoeren

  Bodemonderzoek laten uitvoeren voor bijvoorbeeld een bouwvergunning of bestemmingswijziging.

 • Onbekende boomaantastingen

  Informatie over de ontwikkeling van onbekende boomaantastingen.

 • Maaien

  Gazons, bermen en oevers hebben een rijk gevarieerde flora. De gemeente maait daarom op verschillende tijdstippen in het jaar.

 • Nieuw bomenbeleid beschermwaardige bomen

  In 2019 stelt de gemeente, samen met bewoners, een nieuw beleid voor beschermwaardige bomen op.