Coronamaatregelen die nu gelden

Risiconiveau 3: Ernstig

Duur maatregelen: tot en met 20 september 2021. 

Op deze pagina vindt u een samenvatting van de coronamaatregelen, met verwijzingen naar uitgebreide informatie. Wij werken de pagina bij als de maatregelen veranderen.

Basismaatregelen

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Geef elkaar de ruimte
 • Werk thuis, tenzij het niet anders kan

Meer informatie: Rijksoverheid: Basisregels

Thuiswerken

Per 19 juli 2021 geldt het advies om thuis te werken tenzij het echt niet anders kan.

Meer informatie: Rijksoverheid: Thuiswerken

Frisse lucht

Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Het is daarom belangrijk dat lucht vaak ververst wordt. Dat kan door een raampje of ventilatierooster open te laten staan en dagelijks meerdere keren goed door te luchten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. 

Voor ruimtes op scholen, in kantoren en in de horeca waar mensen samenkomen, geldt ook dat er regelmatig doorgelucht moet worden of dat de luchtverversingsinstallaties zo ingesteld zijn dat regelmatig verse lucht het gebouw in wordt gebracht.

Meer informatie: Rijksoverheid: Frisse lucht

Mondkapjes

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de 1,5 meter echt niet kan worden gehandhaafd blijft de mondkapjesplicht gelden. Dit is het geval in het personenvervoer, in het OV en op aangewezen plekken rond het OV, bijvoorbeeld stations. Ook op luchthavens en in vliegtuigen. En in het voortgezet onderwijs. 

Meer informatie: Rijksoverheid: Het gebruik van mondkapjes

Mbo en hoger onderwijs

Studenten kunnen in het nieuwe studiejaar weer fysiek les volgen op mbo-scholen, hogescholen en universiteiten. De 1,5 meter geldt dan niet meer. Wel zijn er nog een aantal extra randvoorwaarden om het fysieke onderwijs verantwoord te laten plaatsvinden. Zoals een maximale groepsgrootte van 75 personen en het gebruik van mondkapjes buiten de les- of collegezalen. Ook blijft het dringende advies om preventief zelftesten te gebruiken.

Horeca alleen met vaste zitplaats op 1,5 meter

•    Voor horeca geldt dat deze open is, mits iedereen een vaste zitplaats heeft en op 1,5 meter afstand van elkaar zit.
•    Alle horeca sluit dagelijks om middernacht tot 6 uur ‘s ochtends. Entertainment, zoals live optredens en harde muziek, is verboden.
•    Discotheken en nachtclubs sluiten opnieuw hun deuren.
•    Voor de horeca gaat het systeem van het coronatoegangsbewijs waarmee een uitzondering op de 1,5 meterregel mogelijk was, op pauze tot en met 13 augustus 2021.

Evenementen

Kleinschalige evenementen zijn vanaf 14 augustus onder voorwaarden weer toegestaan. Het gaat bijvoorbeeld om festivals, culturele activiteiten en activiteiten van studentenverenigingen met minder dan 750 bezoekers. 

Evenementen buiten (of in een open tent) zonder vaste zitplaats

 • Maximaal 750 bezoekers.
 • Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs hebben (vaccinatiebewijs, herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud of een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement). De 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. 
 • Bezoekers moeten in bezit zijn van een (gratis) ticket. 
 • De organisator moet ervoor zorgen dat contactgegevens van bezoekers geregistreerd kunnen worden. 
 • Medewerkers, vrijwilligers en artiesten die geen coronabewijs hebben, wordt dringend geadviseerd een zelftest te doen voor het bijwonen van een evenement, dit geldt ook voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 
 • Alle aanwezigen krijgen het dringende advies om op dag 5 na het evenement een zelftest te doen om een eventuele besmetting snel op het spoor te zijn.

Evenementen met vaste zitplaats en bij locaties voor cultuur en sport

Evenementen met vaste zitplaatsen kunnen buiten georganiseerd worden.

 • Maximaal 750 bezoekers.
 • Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs hebben (vaccinatiebewijs, herstelbewijs van maximaal 6 maanden oud of een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement). 
 • Tijdens het evenement hoeft u geen 1,5 meter afstand te houden.  
 • Voor grote buitenlocaties geldt dat zij tweederde van hun reguliere capaciteit kunnen gebruiken, ook als dit betekent dat er meer dan 750 personen aanwezig kunnen zijn. Een coronatoegangsbewijs is dan nodig om de 1,5 meter afstand los te laten. Binnen geldt dat met een coronatoegangsbewijs tweederde van de reguliere capaciteit gebruikt kan worden met vaste zitplaats. Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

Wanneer een evenement geen coronatoegangsbewijs gebruikt kan 100% van de 1,5 meter capaciteit gebruikt worden met vaste zitplaats op 1,5 meter.

Doorstroomlocaties, zoals winkels, musea of kermissen

 • Mogen 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen.

Houd feestjes klein en beheersbaar

 • De basisregels blijven belangrijk. Als u 1,5 meter afstand houdt is er veel mogelijk. Ook om samen te komen en bijvoorbeeld iets te vieren.
 • De oproep van het kabinet is en blijft: doe het verstandig, neem uw verantwoordelijkheid. Houd feestjes klein en beheersbaar, en houd 1,5 meter afstand.
 • Hygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig de handen. Nies en hoest in uw elleboog. Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u direct testen op corona. Ook wie al gevaccineerd is.

Reizen en vakantie

 • Reizen naar het buitenland is en blijft een risico. De toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor een ontspannen vakantie naar het buitenland. Doordat andere landen ons op basis van de toename in besmettingen als risico zien, kan het zijn dat zij extra maatregelen nemen voor Nederlandse toeristen. Zoals in Europa verplicht reizen met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) als coronabewijs. Of een verplichte quarantaine bij aankomst. Deze eisen kunnen per land verschillen.
 • Check altijd voor vertrek het reisadvies op www.wijsopreis.nl. Kijk niet alleen naar de kleur van uw favoriete vakantieland. Maar lees het hele reisadvies. In het reisadvies staat precies welke maatregelen gelden voor het land waar u naartoe wilt en de landen waar u doorheen reist.
 • Dus bereid u goed voor: zet uw coronabewijzen klaar in de CoronaCheck-app of print ze uit. En als u nog niet bent gevaccineerd kunt u zich gratis laten testen voor vertrek.

Meer informatie: Rijksoverheid: Reizen en op vakantie gaan

Gratis coronatest voor reizen

Reizigers die in juli of augustus vanuit Nederland naar het buitenland reizen kunnen zich gratis laten testen. De gratis testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn en zich deze zomer voorafgaand aan hun reis naar het buitenland moeten laten testen.