Coronamaatregelen die nu gelden

Risiconiveau: Zeer ernstig

Duur maatregelen: vanaf 3 maart t/m minimaal 15 maart 2021.

Op deze pagina vindt u een samenvatting van de coronamaatregelen, met verwijzingen naar uitgebreide informatie. Wij werken de pagina bij als de maatregelen veranderen.

Basismaatregelen

 • Bij klachten blijf thuis en laat je testen.
 • Werk thuis tenzij het niet anders kan.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Draag een mondkapje waar dat verplicht is.
 • Is het druk? Ga dan daar weg.
 • Was vaak je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Avondklok, Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft.

Avondklok

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok.
Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. 
Meer informatie: Rijksoverheid: avondklok

Thuis

 • Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag.
 • Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.

Meer informatie: Rijksoverheid: Regels voor binnen en buiten

Groepen binnen en buiten

 • Thuis: maximaal 1 persoon per dag op bezoek. Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.
 • Buiten: groepen van maximaal 2 personen of 1 huishouden.
 • Buiten: tussen 20.00 en 07.00 uur bezit en gebruik van alcohol verboden.

Meer informatie: Rijksoverheid: Regels voor binnen en buiten

Publiek toegankelijke locaties

 • Musea, bioscopen, theaters, dierenparken, bibliotheken en zwembaden zijn dicht.
 • Het gemeentehuis en Ecopark zijn open op afspraak.

Meer informatie Rijksoverheid: Coronavirus en cultuur en Rijksoverheid: Het coronavirus en de horeca en evenementen

Horeca en evenementen

 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht. Ook in hotels, inclusief roomservice.
 • Afhalen bij restaurants is mogelijk.
 • Verkoop van alcohol tot uiterlijk 20.00 uur.
 • Evenementen zijn verboden.

Meer informatie: Rijksoverheid: Het coronavirus en de horeca en evenementen

Winkelen op afspraak

Vanaf 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel zijn. Klanten moeten zich 4 uur van tevoren hebben aangemeld. Een bezoek duurt minimaal 10 minuten. Dit is om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. 
Tussen 20.00 en 06.00 uur kunt u geen alcohol kopen of laten bezorgen.

Meer informatie: Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over het coronavirus en winkeliers

Contactberoepen

•    Naast mensen met medische contactberoepen mogen ook mensen met contactberoepen, zoals kappers en masseurs, vanaf 3 maart hun beroep weer uitoefenen. Reserveren is verplicht, en er moet een check zijn op klachten. Daarbij is het belangrijk om een mondkapje te dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
•    De verruiming geldt ook voor rij-instructeurs. Dit betekent dat mensen vanaf 3 maart weer rijles kunnen volgen en iedereen het praktijkexamen kan doen. Voor de theorie-examens wordt nu uitgewerkt hoe deze zo snel mogelijk op een veilige manier mogelijk worden.
•    Verder gelden natuurlijk de hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. 
•    Sekswerkers mogen hun beroep nog niet uitoefenen.

Meer informatie: Rijksoverheid: Corona en contactberoepen

Sporten

Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.

Meer informatie: Rijksoverheid: Veelgestelde vragen over het coronavirus en sport

Vervoer en reizen

 • Blijf zoveel mogelijk thuis en reis alleen met het ov voor noodzakelijke reizen.
 • Reis niet naar het buitenland en boek geen reis tot eind maart.

Meer informatie: Rijksoverheid: Reizen en op vakantie gaan

Onderwijs

Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het VO onder voorwaarden minimaal 1 dag per week naar school gaan. Voor mbo studenten geldt vooralsnog 1 dag per week. Net als bij het primair onderwijs, is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet meer te sluiten. Het is essentieel dat scholen en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. Wie in het onderwijs werkt, kon zich al met prioriteit laten testen en dit blijft zo. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt.

Meer informatie: Rijksoverheid: Informatie voor ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus en Rijksoverheid: Kinderopvang noodopvang

Bruiloften

 • Maximaal 30 personen aanwezig, inclusief kinderen.

Meer informatie: Rijksoverheid: Veel gestelde vragen over het coronavirus en bruiloften

Uitvaarten

 • Vanaf maandag 25 januari 2021 mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn bij een uitvaart.

Meer informatie: Rijksoverheid: Uitvaarten en corona

Handhaving en boetes

 • Als u zich niet aan de coronaregels houdt, kunt u een boete van € 95 krijgen. De komende tijd handhaven politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) strenger en sneller op de maatregelen.

Kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis

 • Vaste zitplaats.
 • Advies om niet te zingen.

Meer informatie: Rijksoverheid: Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis

Mondkapjes

 • Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.

Meer informatie: Rijksoverheid: Het gebruik van mondkapjes