Coronamaatregelen die nu gelden

Risiconiveau 3: Ernstig

Duur maatregelen: vanaf 13 november 2021. 

Op deze pagina vindt u een samenvatting van de coronamaatregelen, met verwijzingen naar uitgebreide informatie. Wij werken de pagina bij als de maatregelen veranderen.

In en om huis

 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. 
 • Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Als uw huisgenoot besmet is dan moeten uw huisgenoot en u in quarantaine.

Basismaatregelen

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Schud geen handen
 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg
 • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Geef elkaar de ruimte

Meer informatie: Rijksoverheid: Basisregels

Locaties die onder voorwaarden open zijn 

Voor veel plekken gelden er beperkte openingstijden. 

 • Open van 06:00 tot 18:00 uur:
  • Niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels. 
  • Niet-essentiële dienstverlening, zoals zaalverhuur, contactberoepen, recreatie, pret- en dierenparken, wellnesscentra en sauna’s en zonnestudio’s. 
 • Open van 06:00 tot 20:00 uur: 
  • Essentiële winkels, zoals supermarkten, dierenwinkels, drogisterijen opticiens en groothandels.
  • Horeca, zoals restaurants en cafés. 

Een vaste zitplaats is verplicht op plekken waar u een coronatoegangsbewijs moet laten zien. Dit geldt voor horeca, sport, kunst en cultuur en evenementen.  Meer informatie: Rijksoverheid: openingstijden

Evenementen

 • Evenementen zijn alleen toegestaan van 06:00 tot 18:00 uur. 
 • Bij evenementen mogen maximaal 1250 mensen in een ruimte.

Meer informatie: Rijksoverheid: evenementen

Kinderopvang en onderwijs

 • Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar is open.
 • De basisscholen zijn open.
 • De buitenschoolse opvang (bso) is open.
 • Het voortgezet onderwijs is open.
 • Mbo-instellingen zijn open.
 • Hogescholen en universiteiten zijn open.
 • In het mbo, hbo en wo geldt een maximum groepsgrootte van 75 personen per ruimte.

Meer informatie: Rijksoverheid: Kinderopvang en onderwijs

Bijzondere gelegenheden

 • Er geldt geen maximum aantal bezoekers meer voor bruiloften.
 • Er gelden geen beperkingen meer voor het organiseren van uitvaarten.

Mondkapjesplicht

Sinds 6 november 2021 zijn mondkapjes verplicht in alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden.
Meer informatie: Rijksoverheid: Het gebruik van mondkapjes 

Coronatoegangsbewijs voor extra veiligheid

Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Coronatoegangsbewijs laten zien

Het is belangrijk dat op elke locatie waarbij een coronatoegangsbewijs geldt deze wordt gescand en het ID-bewijs wordt gecontroleerd en dat iedereen die zo’n locatie bezoekt de persoonlijke QR-code én een geldig ID-bewijs laat zien.
Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor:

 • Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen.
 • Casino’s.
 • Culturele locaties zoals theaters, concertzalen en bioscopen.
 • Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten.
 • Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen.
 • Evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens.
 • Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen.
 • Publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.
 • Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines.
 • Georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel.
 • Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs.
 • U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een herstelbewijs heeft of met een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Testen blijft gratis voor personen die geen herstel- of vaccinatiebewijs hebben.

Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs ophalen. Ook is het mogelijk een coronatoegangsbewijs op papier te laten zien. Voor horeca en organisatoren van evenementen, sport- en cultuuractiviteiten is de app CoronaCheck Scanner beschikbaar, waarmee eenvoudig de controle kan worden uitgevoerd op de coronatoegangsbewijzen.

Meer informatie: Rijksoverheid: toegangsbewijs

Thuiswerken en advies voor onderweg

Het thuiswerkadvies is aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. We weten dat thuiswerken een efficiënte manier is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen.

Voor mensen die wel naar hun werk moeten of in hun vrije tijd op pad gaan, geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Meer informatie: Rijksoverheid: Thuiswerken

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden.

Dit geldt onder andere voor:

 • In alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals:
 • Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken.
 • Het openbaar vervoer, in stations, inclusief winkels op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes.
 • Op luchthavens en in vliegtuigen.
 • Bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af.
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, waar nodig, dit geldt zowel voor klant als voor dienstverlener. 

Op deze plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. U riskeert een boete van € 95 als u geen mondkapje draagt.

Meer informatie: Rijksoverheid: Het gebruik van mondkapjes

Frisse lucht

Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Het is daarom belangrijk dat lucht vaak ververst wordt. Dat kan door een raampje of ventilatierooster open te laten staan en dagelijks meerdere keren goed door te luchten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.

Voor ruimtes op scholen, in kantoren en in de horeca waar mensen samenkomen, geldt ook dat er regelmatig doorgelucht moet worden of dat de luchtverversingsinstallaties zo ingesteld zijn dat regelmatig verse lucht het gebouw in wordt gebracht.

Meer informatie: Rijksoverheid: Frisse lucht

Reizen

Er geldt een reisadvies per land. Heeft u vakantieplannen? Ga wijs op reis. Want reizen is en blijft een risico. Check het reisadvies op Wijsopreis.nl.